Johan Veenstra wint Rink van der Veldeprijs 2020, eerste keer voor boek in streektaal

Schrijver Johan Veenstra (74) uit Nijeholtpade heeft de Rink van der Veldeprijs gewonnen. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Vroeger is veurgoed veurbi'j. Het is voor het eerst dat de prijs wordt toegekend voor een boek dat in een streektaal is geschreven. Veenstra schrijft in het Stellingwerfs.
Johan Veenstra © Haye Bijlstra / Tresoar
Om in aanmerking te komen voor de tweejaarlijkse prijs moet een boek worden geschreven in het Fries of in een van de Friese streektalen, moet het aansluiten bij het werk van Rink van der Velde en moet het een breed lezerspubliek aanspreken. Dat doet Veenstra dus, vindt de jury, die bestond uit Joukje Aardema, Nynke Andringa en Koos Tiemersma.

Actief voor de Omrop en Leeuwarder

Veenstra droeg zes jaar lang bijna elke week een verhaal voor bij Omrop Fryslân, onder de naam Stellingwerver Stiekelstokkies. Hij schrijft ook columns voor de Leeuwarder Courant. Van 2001 tot 2010 deed hij dat ook al. Veenstra is de opvolger van Willem Schoorstra, die twee jaar geleden de prijs won. Twee jaar daarvoor ging de prijs naar Anne Feddema.
De gemeente Smallingerland geeft Veenstra een beeldje van kunstenaars Anne en Roelie Woudwijk cadeau. De Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) stelt 2.000 euro beschikbaar.
De prijs wordt op 28 oktober uitgereikt in De Lawei in Drachten.
Jaren geleden ging Geert van Tuinen op bezoek bij Johan Veenstra: