Strenge coronaprotocollen leiden tot kopzorgen bij schoolbestuurders

Schoolbestuurders in het voortgezet onderwijs maken zich zorgen nu steeds meer kinderen thuis blijven met verkoudheidsklachten. De kinderen houden zich daarbij aan de geldende coronaprotocollen, maar het maakt het lesgeven er niet makkelijker op.
Strange coronaprotokollen liede ta kopsoargen by skoalbestjoerders
Landelijk gezien zat afgelopen week zo'n tien procent van de schoolkinderen thuis. Directeur Gerard Schutte van het Simon Vestdijk in Harlingen ziet dat ook op zijn school. "We zien vandaag dat er 160 leerlingen afwezig zijn. Op een school van 1.000 leerlingen is dat ruim 10 procent."
Ruim de helft van hen had volgens Schutte gewoon op school kunnen zijn als het coronaprotocol niet van kracht was. "Dat baart wel zorgen. Tien procent van de leerlingen afwezig wil je niet, maar aan de andere kant wil je recht doen aan de protocollen." En die protocollen zijn heel eenvoudig: als je snottert, blijf je thuis.
© Google Street View

Uitdagingen in lesgeven

Schutte is er blij mee dat kinderen zich zo goed aan de voorschriften houden, maar het levert wel problemen op: "Het levert voor leerlingen, maar ook voor onze collega's enorme uitdagingen op om goed les te krijgen of geven."
In de tijd van de eerste lockdown werden er al creatieve oplossingen bedacht om het lesgeven toch te laten doorgeven. Het grote verschil is volgens Schutte dat de kinderen nu verspreid zijn: sommige kinderen zijn op school en sommige thuis. "Dat vraagt om andere aanpassingen aan het onderwijs, om het voor iedereen goed te laten verlopen. Dat vraagt veel creativiteit." De school onderzoekt daarom nu nieuwe mogelijkheden van lesgeven.

Zelfde regels als in het basisonderwijs

Schutte hoopt dat de regels in het voortgezet onderwijs, net als in het basisonderwijs, snel worden versoepeld. Basisschoolkinderen met klachten hoeven namelijk niet thuis te blijven en ook niet te worden getest. "Ik hoop dat wij daar komende week ook wat zicht op krijgen, want dit zorgt wel voor complexe situaties."

Tweede golf

Schutte is niet bang voor een tweede lockdown. "We moeten met Friese nuchterheid blijven kijken naar deze toestand, wat mij betreft. Als we ons allemaal aan de 1,5 meter afstand houden en ervoor zorgen dat we goed reageren als er iets aan de hand is, denk ik dat we die tweede golf in Fryslân wel voor kunnen zijn."
Verslaggever Hayo Bootsma op het Simon Vestdijk in Harlingen