Jelle Attema, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra winnen Oldehovepartij

Het partuur van Jelle Attema, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra heeft zondagmiddag de Aldehoupartij in Leeuwarden gewonnen. Ze waren in de finale van de laatste wedstrijd van het seizoen met 5-3 6-2 te sterk voor het partuur van Menno van Zwieten, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar. Steenstra werd in Leeuwarden tot koning uitgeroepen.
Koning Tjisse Steenstra in gesprek met verslaggever Geert van Tuinen:
Tjisse Steenstra
Het partuur van Attema haalde de finale door in de halve finale met 5-5 6-2 te winnen van Marten Bergsma, Hillebrand Visser en Erwin Zijlstra. Van Zwieten en co rekenden in de halve finale af met Remmelt Bouma, Dylan Drent en Thomas van Zuiden: 5-2 6-4

Finale

De finale ging tot 3-3 gelijk op, toen Steenstra op 3-3 2-6 een zitbal sloeg nam dat partuur echter afstand. Op 3-4 6-6 gaf Triemstra met een 'boppeslach' de definitieve nekslag aan het partuur van Van Zwieten. Het laatste eerst ging met 2-6 naar Attema en co.
Taeke Triemstra in gesprek met verslaggever Geert van Tuinen:
Taeke Triemstra