Dronryp wint 118e Freulepartij: "Dit blijft je voor altijd bij"

Het partuur van Dronryp heeft de 118e Freulepartij gewonnen. Jorn Lars van Beem, Rutger Kumbangsila en Rick Minnesma waren in de finale met 5-2/6-6 te sterk voor Harold de Boer, Jelmer Miedema en Wiebe Siemen Leenstra uit Jellum-Bears.
© Omrop Fryslân, Aise van Beets
De Rypsters begonnen goed en kwamen al snel op een 3-0 voorsprong. Jellum-Bears werd toen weer wakker, en kwam terug op 3-2.
Het was echter Dronryp dat toen door kon pakken. Jorn Lars van Beem zorgde met een serie zitballen voor de 4-2 en 5-2. Jellum-Bears kon de Rypsters twee keer op matchpoint tegenhouden, maar op 5-2/6-6 was het voorbij: de opslagbal van Harold de Boer ging buiten.
Jellum-Bears pakte de tweede prijs © Omrop Fryslân, Aise van Beets
De derde prijs ging naar Ramon de Vries, Wesley van der Vaart en Verry van der Meer van Sint Jacobiparochie.
© Omrop Fryslân, Aise van Beets
Het verloop van de 118e Freule is in ons liveblog terug te lezen.
Jorn Lars van Beem
"We hebben er hard voor moeten vechten, maar we hebben 'm 'in the pocket'", zei opslager Jorn Lars van Beem. Dronryp was topfavoriet, maar Van Beem had geen last van de hoge verwachtingen. "Dat is wel twintig keer per dag gezegd. Ik vond zelf dat ik over het algemeen niet veel druk voelde."
In de vierde omloop tegen Franeker kreeg Dronryp het zwaar en was de partuur niet ver van de afgrond verwijderd, maar ook op die momenten hield Van Beem alle vertrouwen. "Ik heb nooit gedacht dat we die partij zouden verliezen."
De Rypster zal deze Freulepartij nooit vergeten, zegt hij. "Dit blijft je voor altijd bij. Het kaatsen is al een mooi spel. Maar wanneer je een grote partij wint, ga je de geschiedenisboeken in."
Harold de Boer
"Ik ben wel blij dat ik de tweede prijs heb, maar ik ben ook heel teleurgesteld", sprak verliezend finalist Harold de Boer na de finale. De reden van het verlies van Jellum-Bears was volgens hem simpel: "Te veel fouten, dan gaat het ook veel te hard."
Nadat Dronryp op 3-0 kwam voor te liggen, leek Jellum-Bears ineens weer wakker. "Toen wij de opslag deden ging het prima, maar daarna hebben we twee, drie earsten in het perk gestaan. Daar moet je zo snel mogelijk vandaan."
Daarna was het echter het partuur van Dronryp dat aan het langste eind trok. Jellum-Bears liet de Rypsters vanaf dat moment te makkelijk punten pakken, zegt De Boer. "Het liep niet. Ze sloegen prima uit, maar ze hadden niet eens veel te doen in de finale. Ze kregen de punten bijna cadeau."
Kumbangsila en Minnesma
"Dit is heel mooi, hier doe je het voor", zei Rick Minnesma na de winst. "Dit is de belangrijkste wedstrijd, die wil je winnen. Dit is echt lekker."
Ook Kumbangsila is opgetogen. "Hier leef je echt naar toe, dan ben je blij dat je hem hebt." Kumbangsila twijfelde geen moment dat de Rypsters met de winst naar huis zouden gaan. "Franeker was lastig, maar ik heb niet gedacht dat we zouden verliezen."
De winners yn de koets mei fjoerwurk © Omrop Fryslân, Aise van Beets

Alle uitslagen

Finale

14. Dronryp 30. Jellum-Bears 5-2 6-6

Halve finale

35. St. Jacobiparochie 14. Dronryp 5-2 6-2
30. Jellum-Bears Staand nummer

Vierde omloop

2. Franeker 14. Dronryp
5-5 6-6
19. Bolsward 30. Jellum-Bears 3-5 4-6
35. St. Jacobiparochie Staand nummer

Derde omloop

2. Franeker 4. Witmarsum 5-5 6-2
8. Stiens 14. Dronryp 0-5 0-6
18. Raerd 19. Bolsward 3-5 4-6
23. Ingelum 30. Jellum-Bears 2-5 4-6
32. Reduzum 35. St. Jacobiparochie 3-5 0-6

Tweede omloop

39. Berltsum 2. Franeker 5-5 6-6
4. Witmarsum 5. St. Annaparochie 5-0 6-4
8. Stiens 9. Morra-Lioessens 5-5 6-6
11. Baard 14. Dronryp 1-5 6-6
16. Spannum 18. Raerd 1-5 6-6
19. Bolsward 22. Tzum 5-5 6-4
23. Ingelum 26. Bitgum 5-3 6-0
28. Hommerts-Jutrijp 30. Jellum-Bears 2-5 0-6
32. Reduzum 33. Menaam 5-4 6-2
35. St. Jacobiparochie 38. Lollum-Waaxens 5-2 6-6

Eerste omloop

1. Folsgare 2. Franeker 2-5 2-6
3. Grou 4. Witmarsum 0-5 6-6
5. St. Annaparochie 5. Reahûs-Turns 5-3 6-6
7. Easterwierrum 8. Stiens 0-5 4-6
9. Morra-Lioessens 10. Leeuwarden 5-4 6-4
11. Baard 12. Heerenveen 5-1 6-4
13. Wommels 14. Dronryp 2-5 6-6
15. Easterein 16. Spannum 0-5 4-6
17. Arum 18. Raerd 2-5 4-6
19. Bolsward 20. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk 5-2 6-4
21. Exmorra 22. Tzum 2-5 6-6
23. Ingelum 24. Kimswerd 5-0 6-0
25. Ried 26. Bitgum 0-5 4-6
27. Itens 28. Hommerts-Jutrijp 3-5 0-6
29. Gaast-Ferwoude 30. Jellum-Bears 0-5 2-6
31. Makkum 32. Reduzum 1-5 2-6
33. Menaam 34. Winsum 5-2 6-2
35. St. Jacobiparochie 36. Sexbierum-Pietersbierum 5-0 6-2
37. Balk 38. Lollum-Waaxens 2-5 4-6
39. Berltsum Staand nummer