Geen nieuwe coronamaatregelen Fryslân, maar regio's worden voortaan wel ingedeeld op risiconiveau

Premier Rutte en minister Hugo de Jonge gaven vrijdagavond opnieuw een persconferentie over de bestrijding van het coronavirus. De minister-president waarschuwde dat Nederlanders ervoor moeten waken dat zij niet in slaap sussen wat betreft het virus. Volgens premier Rutte lijkt het een 'ver-van-mijn-bed-show', maar het coronavirus is wel met een 'comeback' bezig.
© ANP
Rutte riep met klem op om weer thuis te werken. "Inmiddels valt meer dan 10 procent van de clusters met besmettingen terug te voeren op werksituaties," zei minister-president Rutte. Ook in verpleeghuizen neemt het aantal besmettingen weer toe. Het reproductiegetal staat intussen op 1,4. Dat is te veel, want bij een getal van 1 kan een besmet persoon gemiddeld al één ander persoon besmetten.

"Tandje erbij"

De premier gaf aan dat hij begrijpt dat het voor studenten lastig is om afstand te houden. Dat geldt bijvoorbeeld voor studenten die samen één studentenhuis delen. Toch moet er misschien een 'tandje bij', zegt Rutte. Volgens hem moeten alle Nederlanders ervoor zorgen dat het tij weer gaat keren. "Dit mogen we de mensen in de zorg niet weer aandoen. Als we deze trend niet keren zijn voor cafés, winkels en voorzieningen de consequenties niet te overzien. Al met al reden om deze week intensief te overleggen met de voorzitters van de Veiligheidsregio's waar het aantal besmettingen het snelst toeneemt."

Regio's ingedeeld op risico

Minister De Jonge vertelde meer over de nieuwe maatregelen die zijn genomen. Hij gaf aan regio's nu in te delen in drie risiconiveau's: niveau 1, 2 en 3. Momenteel zijn er al een aantal regio's waarvoor risiconiveau 2 geldt. "In die aantal regio's zien we dat het aantal besmettingen per dag aanhoudend te hoog is." Fryslân hoort hier niet bij.
Wel betreft het de regio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden (Den Haag), Utrecht, Kennemerland (Haarlem) en Hollands Midden (Leiden). Later kunnen daar ook Zuid-Holland Zuid, Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Zaanstreek-Waterland aan worden toegevoegd, omdat ook daar de besmettingscijfers hoog zijn.

Maatregelen voor de risicogebieden

Voor deze regio's zijn er dus maatregelen aangekondigd. De regels gaan zondag om 18.00 uur in. Het betekent bijvoorbeeld dat de kroegen in deze regio's eerder moeten sluiten. Om middernacht mogen er geen mensen meer binnen worden gelaten en moet de muziek uit. Na 1 uur moet de zaak leeg zijn. Ook is het maximale aantal mensen dat bijeen mag komen, omlaag gebracht. Het aantal gaat terug van 100 naar 50 mensen. Voor evenementen zoals begrafenissen en demonstraties gelden uitzonderingen, maar voor bruiloften gelden die niet.
Verder liet De Jonge weten dat er ook met collegevoorzitters en studentenverenigingen afspraken worden gemaakt. Er komt meer handhaving en meer controle. De regio's waarvoor de extra maatregelen gelden, maken daarover zelf meer bekend.

Lange wachttijd coronatesten blijft eerst nog lang

De wachttijden voor coronatests zullen voorlopig nog steeds lang zijn, zei De Jonge: het blijft een punt van verbetering. "De krapte zal helaas nog wel een aantal weken aanhouden. Dus ik zeg nogmaals: laat je alleen testen bij klachten." De minister riep mensen ook op om zich niet af te reageren op de medewerkers van de GGD.
Daarnaast benadrukten Rutte en De Jonge dat we scherp moeten blijven op het naleven van de basiscoronaregels. "Wij zijn degenen die het moeten volhouden, alleen zo kunnen we die tweede golf breken."