Duurzame Friese hennep om milieuproblemen aan te pakken

Hennep als oplossing voor diverse milieuproblemen, zoals het verlagen van het CO2-gehalte in de lucht. En ook om het te gebruiken als grondstof voor circulaire producten. Dat is het idee van het Drachtster bedrijf GreenInclusive. Het bedrijf claimt dat het de eerste is die de hennep zelf verbouwt en daar ook circulaire producten van maakt.
Fryske himp om miljeuproblemen oan te pakken en duorsum te produsearjen
Vrijdag werd de hennep op het land in Ureterp in pakken geslagen. "GreenInclusive heeft op twee locaties in totaal 30 hectare in gebruik. Uiteindelijk moet dat doorgroeien naar 500," vertelt directeur Marthijs Roorda.
Van hennep kan van alles gemaakt worden. Maar op dit moment gaat het nog met name om containers, kratten en andere plastic-vervangende producten. Op dit moment worden die in Groningen en het buitenland gemaakt. Het bedrijf wil dit graag in Fryslân doen. Maar daarvoor moet een fabriek worden gebouwd. En dat is nog toekomstmuziek. Ook een partner om de productie op te pakken in Fryslân is nog niet gevonden.

Bijdrage aan het milieu

Belangrijkste insteek van het bedrijf is dat hennep een belangrijke bijdrage kan leveren aan het milieu. Het neemt 2,5 keer zoveel CO2 op dan bos. En er zitten nog meer milieuvoordelen aan. Hennep heeft niet veel water nodig en het gebruik van kunstmest of bestrijdingsmiddelen is ook niet nodig.
Uiteindelijk moet het verbouwen van hennep ook rendabel zijn. En dat is nog een uitdaging. Naast het verkopen van de producten die van hennep worden gemaakt heeft het bedrijf ook medewerking van de overheid nodig. Bijvoorbeeld voor het goedkeuren van certificaten waar bedrijven die te veel CO2 produceren hun uitstoot mee kunnen compenseren. Roorda is ervan overtuigd dat hennep , gezien de milieu-opgave die er ligt, een goede toekomst heeft als vervanger van vervuilende grondstoffen.