Raadsleden kritisch en willen meer informatie over schuld Empatec

Raadsleden van zes Friese gemeenten kwamen donderdagavond met veel kritische vragen over sociaal werkgever Empatec. In juni werd bekend dat de NV Empatec een schuld van 8,3 miljoen opgebouwd heeft. In de loop van de jaren is er een vordering in de boeken meegenomen die altijd kon oplopen. Een ingewikkeld verhaal, maar wel belangrijk: er werken meer dan duizend mensen voor Empatec. De raden moeten straks beslissen wat er moet gebeuren, voor hen was dan ook de bijeenkomst.
© Livestream Fryslân-West (Gemeente Waadhoeke)
Sinds de participatiewet in 2015 ingevoerd is, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de sociale werkvoorzieningen. Gemeente Waadhoeke, De Fryske Marren, Schiermonnikoog, Vlieland, Harlingen en Súdwest-Fryslân hebben dat via een gemeenschappelijke regeling ondergebracht bij Empatec. De vergoeding van het Rijk werd met de invoering van de participatiewet minder en zo ontstonden er tekorten. De gemeenschappelijke regeling en de NV zijn in 2018 uit elkaar gehaald. Een lastige kwestie, maar daar komt het probleem vandaan. Naar de schulden is onderzoek gedaan door bureau KokxDeVoogd.

Accountant

Johan Feenstra had als fractievoorzitter van de PvdA in Súdwest-Fryslân met name vragen over de boekhoudkundige fouten die gemaakt zijn. Er is geen reportage van de accountant geweest over de vordering. Volgens woordvoerder Sietse Groustra van gemeente Waadhoeke komt dit door een wisseling van accountant. Er heeft dus enige tijd geen accountant toezicht gehouden. Omdat het een vordering genoemd werd, bleef het bij de accountant onder de radar.
Theunis de Vries van het CDA in Súdwest-Fryslân stipte aan dat het om een vordering van meer dan de helft van het balanstotaal ging. Volgens hem is het lastig voor te stellen dat een accountant dat nooit gezien heeft. De woordvoerder van de gemeenten wees daarop naar de onderzoeksresultaten die nog moeten volgen. Dat de conclusies voor reken van onderzoekers komen, vindt De Vries echter te mager.

Controlerende taak van raadsleden

CDA-fractievoorzitter Jan van Zanden van De Fryske Marren was teleurgesteld dat er volgens hem nog niet veel stukken geleverd zijn. Hij gaf aan belang te hebben bij een planning, maar die informatie is er nog niet. Ook een prognose voor de financiën van de komende jaren is er nog niet. Alle betrokken gemeenteraden moeten straks beslissen over Empatec. Maar om een oordeel uit te spreken, is er wel informatie nodig, hebben meerdere raadsleden aangegeven. Anders kan de controlerende taak van de raad niet goed uitgevoerd worden.

Maatregels getroffen

Volgens de gemeenten is er een financieel probleem, maar ook een probleem aan de bestuurskant: er is een gebrek aan sturing. Er zijn in de tussentijd al een aantal maatregelen genomen die voor de korte termijn helpen met de problemen. Zo zijn er maatregelen als het gaat om personele bezetting, het budgetbeheer en het aantrekken van nieuwe mensen.
De ambitie is dat de problemen met Empatec voor de zomer opgelost worden, dat werd op de bijeenkomst aangegeven. Tot die tijd moet Empatec het volhouden. De komende maanden lift het lot van de sociale werkvoorziener in handen van de verschillende gemeenteraden.