Loting Freulepartij: favoriet Dronryp treft Wommels

De kaatsers van Dronryp, die favoriet zijn bij de Freulepartij, zullen zaterdag Wommels treffen tijdens de eerste omloop. Dat is de uitkomst van de loting voor de 118e Freulepartij, die woensdagavond in Wommels werd gehouden. Dronryp won dit jaar vier van de zes afdelingswedstrijden.
De loting voor de Freulepartij van 2020 © Henk Bootsma
Dronryp en Wommels zijn slechts twee van de 39 parturen die dit weekend zullen gaan kaatsen in Wommels. Dat zijn er twee minder dan een jaar geleden, maar voorzitter Tjeerd Dijkstra vindt het hoe dan ook een mooi aantal. "Het is een andere tijd, alle sporten zijn alweer begonnen."
Jellum-Bears, het partuur dat dit weekend de generale repetitie voor de Freulepartij won, speelt op de eerste lijst tegen Gaast-Ferwoude. Andere outsiders zijn Oosternijkerk, St-Jacobiparochie, Bitgum, Ingelum en Berltsum. Dat laatste partuur begint de dag met een staand nummer.

Loting Freule

1. Folsgare 2. Franeker
3. Grou 4. Witmarsum
5. St.-Annaparochie 5. Reahûs-Tirns
7. Easterwierrum 8. Stiens
9. Morra-Lioessens 10. Leeuwarden
11. Baard 12. Heerenveen
13. Wommels 14. Dronryp
15. Easterein 16. Spannum
17. Arum 18. Raerd
19. Bolsward 20. Niawier
21. Exmorra 22. Tzum
23. Ingelum 24. Kimswerd
25. Ried 26. Bitgum
27. Itens 28. Hommerts
29. Gaast-Ferwoude 30. Jellum-Bears
31. Makkum 32. Reduzum
33. Menaam 34. Winsum
35. St.-Jacobiparochie 36. Sexbierum
37. Balk 38. Lollum
39. Berltsum
De 118e Freulepartij begint zaterdag om 9.00 uur. Publiek is niet welkom, maar de wedstrijd is vanaf 13.00 uur te volgen op Omropfryslan.nl en vanaf 13.30 op Omrop Fryslân televisie, in combinatie met het NK Fierljeppen.