Burgemeesters eensgezind: er moet structureel meer rijksgeld naar gemeentefonds

Burgemeesters maken zich grote zorgen over de financiële situatie. Gemeentes krijgen steeds meer taken toegeschoven van de overheid, zoals bijvoorbeeld jeugdzorg en de zorg voor ouderen. Daar staat geen financiële compensatie tegenover. Dat moet anders, zeggen burgemeesters van plattelandsgemeentes, middelgrote en grote gemeentes eensgezind.
Boargemasters ienriedich: der moat struktureel mear ryksjild nei gemeentefûns
Een dag voor Prinsjesdag laten de burgemeesters van zich horen. Zij willen er structureel geld bij krijgen, want van het rijk moeten ze ook meer zelf doen. De gemeentes willen niet meer alle keren bij het rijk moeten aankloppen voor geld. Er moet een gelijkwaardige relatie met het rijk komen.
Burgemeester Ellen van Selm van de gemeente Opsterland © Gemeente Opsterland
Eén van hen is burgemeester Ellen van Selm van Opsterland. Zij spreekt als voorzitter van de P10, een landelijk samenwerkingsverband van grotere plattelandsgemeentes. Er moet structureel geld bij, zegt zij. Om noodzakelijke voorzieningen in stand te houden, zoals dorpshuizen, proberen gemeentes op andere gebieden geld over te houden. In Opsterland hebben ze bijvoorbeeld de bermen bijna niet gemaaid. Naast een besparing is dat ook goed voor de biodiversiteit, maar niet voor de veiligheid, zegt Van Selm.

Van groot naar klein

Bovendien stroomt het geld landelijk gezien van kleine naar grote gemeentes. Daardoor gaat het platteland er enorm op achteruit.

De Skâns

Er moet structureel geld bij om het voorzieningenniveau in de gemeentes op peil te houden. Zo wacht in Opsterland cultureel centrum De Skâns in Gorredijk al jaren op een opknapbeurt. De gemeente weet niet hoe ze dat financieel moet regelen.
Ellen van Selm