Friese plantenrassen en gewassen in beeld gebracht door Herbarium Frisicum

Meer dan 110 diverse plantenrassen en gewassen uit Fryslân vind je in het grootste privéherbarium van Europa, het Herbarium Frisicum. De collectie is aangelegd door Karst Meijer uit Wolvega. Hij weet alles van planten en werd door het Fries Landbouwmuseum en Platform Friese Rassen en Gewassen gevraagd om in twee jaar een collectie te maken van de inheemse rassen, zoals bonen, wortels en bieten. Nu zijn de twee jaar voorbij en gaat de collectie onder andere naar het landbouwmuseum in Goutum.
Kolleksje Fryske rassen en gewassen Herbarium
Een derde gaat naar het landbouwmuseum, een derde blijft in het herbarium in Wolvega en een derde gaat naar een depot in Leeuwarden. Meijer heeft veel aardappels verzameld, zoals de Solanum Mona Lisa, de Solanum Bildstar en de Solanum Désiree. Maar naast aardappelen heeft hij ook bonen en wortels.
De afgelopen twee jaar is Meijer vaak naar de Vijversburg in Tytsjerk geweest. Daar is een grote tuin met verschillende Friese rassen. Maanden lang heeft Meijer de tuin bezocht en de planten verzameld en platgedrukt. Hij zal de collectie dan ook wel een beetje missen. "Je ziet het nu in zo'n heel mooi oud kastje en daar hoort het dan nu ook in thuis. Maar ja, een derde gedeelte hou ik zelf, dus ik kan er altijd nog naar kijken."
Karst Meijer © Omrop Fryslân, Maaike van der Hoek
"De opdracht was om alle culturele gewassen, dat zijn er ongeveer 110, te verzamelen en te behouden voor de toekomst", vertelt Meijer. "Je kunt er natuurlijk prachtige foto's van maken, maar daar kun je geen dna uithalen en dat kun je naar de toekomst toe, nu wel gaan doen". Met de collectie is er nu van alle Friese rassen een herbarium. Die worden zowel droog als nat bewaard. "Een aardappel kun je bijvoorbeeld niet platdrukken en drogen, die staat op alcohol."

Zorg

Het landbouwmuseum die de collectie over zal nemen krijgt geen financiële steun van de provincie meer. Daar maakt Meijer zich wel wat zorgen over, maar hij houdt ook vertrouwen. "Natuurlijk maak ik me zorgen, je moet wel goed onderhoud plegen. Die zorg heb ik hier ook. Bij planten is dat ook anders, want het moet wel één keer per jaar door de diepvries heen. Er zijn allemaal gevaren die op de loer liggen. Dat zijn onder andere de papiervisjes, maar ook de herbariumkevers. Dus ik heb gezegd 'jullie moeten wel een diepvries aanschaffen. Dat is belangrijk, anders heb ik er geen vertrouwen in'.
Karst Meijer over de collectie rassen en gewassen