Minder auto's in Dokkumer binnenstad

Het autovrije gedeelte in Dokkum wordt uitgebreid. Op dit moment is de Diepswal in Dokkum voor een gedeelte autoluw, een maatregel die aan het begin van de coronatijd werd ingevoerd. De partij Sociaal in Noardeast-Fryslân wilde het gebied graag groter maken, een meerderheid van de raad is het met hen eens.
© Hans Knijff fotografie
De maatregel, die er voor moest zorgen dat het centrum groener, gezonder en klimaatbestendig zou worden, stelde dat van 12 juni tot 31 oktober de Diepswal eenrichtingsverkeer zou worden. In die periode mogen op vrijdag, zaterdag en zondag ook geen auto's komen. Op vrijdag en zaterdag geldt dit vanaf 17 uur, op zondag de hele dag. Ondernemers en bezoekers van de binnenstad hebben de maatregel als positief ervaren, en ook de horeca was er blij mee.
"Wij pleiten al langer voor een autovrije binnenstad," aldus Rebecca Slijver, de fractievoorzitter van S!N. In de motie werd aan het college gevraagd of het gedeelte van de binnenstad waar op die momenten geen auto's mogen komen, uitgebreid kon worden met meer straten, meer dagen en voor meer periodes in het jaar. Hier moet voor 1 januari een voorstel voor komen.