Noardeast-Fryslân voert Friese plaatsnamen in: "Historische gebeurtenis"

De gemeente Noardeast-Fryslân krijgt Friese plaatsnamen. De gemeenteraad heeft met een meerderheid besloten om de Friese plaatsnamen van de eerdere gemeenten Dongeradeel en Kollumerland officieel in te voeren. Dat gebeurde op initiatief van de FNP.
© Omrop Fryslân, Johanna Brinkman
Het is voor het eerst in elf jaar dat een gemeente in Fryslân ervoor kiest om Friese plaatsnamen officieel te gaan gebruiken. Noardeast-Fryslân is een herindelingsgemeente die in 2019 ontstond uit de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland en Ferweradeel. Alleen die laatste gemeente gebruikte nu de Friese plaatsnamen officieel.
Aant-Jelle Soepboer van de FNP is blij dat het amendement unaniem is aangenomen. "In de eerste plaats is het een historische gebeurtenis, voor het eerst sinds elf jaar dat een gemeente dit doet. Maar ik vind het ook van onschatbare waarde om onze plaatsnamen in het Fries te hebben, om te laten zien dat hier onze taal heerst. En om onze taal zo goed mogelijk zichtbaar te maken in de openbare ruimte, voor mensen die hier wonen, maar ook voor mensen van buitenaf", aldus Soepboer.
Aant-Jelle Soepboer
Noardeast-Fryslân maakt nog wel een uitzondering voor dorpen die de Friese naam niet willen gebruiken. Die kunnen kiezen voor de Nederlandse variant. Een van die dorpen wordt mogelijk Munnekezijl, waar niet veel Fries wordt gesproken. De inwoners noemen het dorp zelf 'Muntjesyl'. Zoiets speelt ook bij Kollumerpomp, dat in het Kollumerpompster dialect 'De Pomp' wordt.
Verslaggever Onno Falkena in Munnekezijl