FNP Heerenveen: geldfout gemeente mag niet ten koste gaan van minderbedeelden

De FNP in de gemeente Heerenveen heeft maandag een motie ingediend bij de behandeling van het herstelplan naar aanleiding van de rekenfout die twee weken geleden aan het licht kwam. De gemeente heeft daardoor een structureel tekort van 2 miljoen euro. De FNP vindt dat minderbedeelden daar niet de dupe van mogen worden. De motie kreeg echter niet genoeg steun en haalde het niet.
It gemeentehûs fan Hearrenfean oan de Crackstrjitte © Omrop Fryslân, Sian Wierda
Met de motie probeerde de FNP het college ervan te overtuigen dat mensen met een inkomen dat gelijk is aan of lager is dan 120 procent van het wettelijk sociaal minimum financieel niet de dupe mogen worden van fouten die door de overheid zijn gemaakt. De gemeente Heerenveen moet daarom een oplossing zoeken om een structureel tekort van 2 miljoen euro te dekken.
De motie van de FNP heeft het echter niet gehaald. De partij had verwacht dat alle fracties het met de motie eens zouden zijn, maar zij kreeg alleen steun van de SP, Heerenveen Lokaal en GroenLinks. Alle andere fracties, VVD, CDA, Gemeentebelangen Heerenveen, D66 maar ook de PvdA steunden de motie niet. Zij willen de uitkeringen en de regels die er voor minima zijn, meenemen bij het zoeken naar een oplossing voor de financiële problemen.

"Gemeente heeft zich te rijk gerekend"

Ook die problemen zijn groot volgens FNP-fractievoorzitter Ate Eijer: "De gemeente heeft zich rijk gerekend, te rijk. Wanneer we de 2 miljoen vertalen naar een meerjarenbegroting van bijvoorbeeld 10 jaar, dan gaat het om 20 miljoen en dat is meer dan serieus geld." De FNP had met de motie willen voorkomen dat de minima niet bij de hersteloperatie betrokken zouden worden.
"Dat is ons nu niet gelukt. Voor de minima blijft het onzeker wat de gevolgen van het herstelplan voor hen zijn", zegt Eijer. "De meerderheid van de raad is van mening dat het nu niet het goede moment is en dat hier later een besluit over moet worden genomen. De FNP-fractie is het hier niet mee eens en stelt dat het nooit te vroeg is om de minima uit de wind te houden."

Onafhankelijk onderzoek

De gemeenteraad nam eerder deze week een amendement aan voor een onafhankelijk onderzoek naar de rekenfout. Er komen twee onderzoeken: een klein onderzoek naar de validatie van de cijfers die het college de raad heeft gegeven en een diepgaand onderzoek naar hoe eenzelfde fout in de toekomst kan worden voorkomen. Hoe het financiële tekort moet worden opgelost, blijkt uit de scenario's die het collega in september of oktober aan de raad voorlegt.