Provincie moet partijen Drents-Friese Wold om tafel krijgen

Afgesloten paden vol met gekapte bomen. Het was wat Friese Statenleden begin deze zomer aantroffen in het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Beheerder Staastsbosbeheer wilde op die manier voorkomen dat wandelaars of fietsers er gebruik van maken. De actie zette kwaad bloed bij andere partijen die ook gebruik maken van het natuurgebied. De zaak is nu zo ver geëscaleerd dat de verhoudingen op scherp staan.
De Kale Duinen in het Drents-Friese Wold © Omrop Fryslân
De Statenfractie van de FNP, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SP en VVD willen nu dat het provinciebestuur ingrijpt. De communicatie tussen alle partijen moet structureel verbeterd worden. Gedeputeerde Douwe Hoogland moet de Staten duidelijk maken hoe hij het overleg daar weer vlot wil trekken. Zijn belangrijkste taak wordt om ervoor te zorgen dat alle organisaties en bedrijven zich weer serieus genomen voelen. De partijen vinden dat er een vaste vertegenwoordiging van belanghebbenden uit de dorpen moet komen. Die is er nu niet.
FNP-Statenlid Sybren Posthumus begrijpt dat in een natuurgebied soms andere prioriteiten zijn. "Ja, denk aan bijvoorbeeld de vos of de wolf. Die moeten de ruimte hebben. Of als er bijzondere planten zijn die beschermd moeten worden. Maar het kan niet zo zijn dat het natuurgebied bijna volledig wordt afgesloten door Staatsbosbeheer."
FNP-Statenlid Sybren Posthumus