"Effect zoutwinning op kanoeten kan veel beter worden onderzocht"

Er kan veel beter onderzoek worden gedaan naar de gevolgen van de zoutwinning in de Waddenzee voor de kanoet. De onderzoeken die nu zijn uitgevoerd, geven nauwelijks een goed beeld van waar de vogels zich bevinden. Dat stelt onderzoeker Allert Bijleveld van het NIOZ, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.
© Hans Hillewaert, wikipedia
Het gaat dan vooral om de activiteiten van de kanoet op de Ballastplaat. Deze plaat is een belangrijk foerageergebied voor de vogel, maar is tegelijkertijd ook de locatie voor de zoutwinning. Vogelonderzoekers zijn bang dat de plaat door de zoutwinning verzakt, wat grote gevolgen kan hebben voor de kanoet.
Voordat er zout mag worden gewonnen, zijn er tal van onderzoeken geweest. Ook naar de foerageergebieden van de kanoet. Der verwachting is dat er niet veel zal veranderen. De bodemdaling door de zoutwinning zou worden gecompenseerd door sedimentatie: het zinken van materialen naar de zeebodem. De Waddenvereniging heeft echter grote zorgen, zo werd deze week bekend. De vereniging denkt dat de bodemdaling mogelijk groter wordt dan verwacht.

Technologie gebruiken

Om nu goed bij te houden wat er precies gebeurt met de kanoet dringt onderzoeker Bijleveld aan op het gebruik van technologie. Zo dragen sommige kanoets een zender en is goed te zien waar ze hun eten zoeken. Zo weet je heel precies waar de vogels zich bevinden en ook wat de consequenties zijn van de zoutwinning voor het foerageergebied. Bovendien, zegt Bijleveld, liggen de kosten laag omdat de systemen al bestaan.