VIDEO: Groot onderhoud aan Tjerk Hiddessluizen in Harlingen

Bij de Tjerk Hiddessluizen in Harlingen is de provincie gestart met groot onderhoud. De grote vloeddeuren zijn eruitgehaald met een grote kraan. Dat gebeurt eens in de acht jaar. Als ze op de wal liggen, worden de deuren schoongemaakt en daarna kan de inspectie worden gedaan. Volgende week worden ook de ebdeuren bij de sluizen onder handen genomen.
Grut ûnderhâld oan Tsjerk Hiddesslûzen yn Harns
Verslaggever Arjen Bosselaar was erbij