Boeren niet enthousiast over mestplan van minister Schouten

Minister Schouten van Landbouw wil een makkelijkere manier om mest te verwerken. Wat betreft de minister kunnen boeren straks uit twee manieren kiezen: mest uitrijden op eigen land, of alle mest naar een mestverwerker brengen.
Boeren net entûsjast oer dongplan fan minister Schouten

Wat houdt het plan nu precies in?

Minister Schouten wil stimuleren dat boeren in de toekomst zoveel mogelijk 'grondgebonden' werken. Dat betekent dat boeren niet meer koeien mogen hebben en niet meer mest mogen produceren dan dat hun eigen land aan kan. Zulke boeren en zulke boerenbedrijven hebben we ook in Fryslân.
Maar er zijn ook redelijk wat bedrijven die net niet genoeg grond hebben. Volgens het voorstel van de minister zouden die evengoed alle mest af moeten voeren. Dat is raar, want mest is voor boeren ook een nuttige grondstof die ze zelf goed gebruiken en er zijn ook veel boeren die de mest die ze zelf over hebben wel kwijt kunnen bij een collega.

Reacties uit de boerenwereld

De boeren-organisaties zijn tot nu toe niet enthousiast. Het voorstel van de minister heeft dan mogelijk de 'charme van de eenvoud', zoals ze zelf zegt, maar sluit volgens de boeren-organisaties niet goed aan bij de boerenpraktijk. Er wordt op verschillende plaatsen in Nederland - net zoals op de Dairy Campus in Leeuwarden - geëxperimenteerd met alternatieve oplossingen om wat aan dat ammoniakprobleem te doen.
Het voorstel raakt ook de autonomie van de boeren. Veehouders en ook andere boeren houden graag wat vrijheid bij het boeren. Ze hebben ook wat flexibiliteit nodig, want je weet bijvoorbeeld nooit van tevoren wat het weer gaat zijn, om een belangrijke factor te noemen.

"Enorm veel vervoersbewegingen"

Farmers Defence Force is enorm kritisch over het voorstel van minister Schouten. Bestuurslid en woordvoerder Sieta van Keimpema voorziet grote problemen als dit mestvoorstel echt doorgaat: "Als je niet 'grondgebonden' bent, moet je al je mest afvoeren. Dat zijn enorm veel vervoersbewegingen en onnodige bewerkingen. Die mest kan ook zo op het land."
Minister Schouten zegt tot dit plan te zijn gekomen in overleg met de boeren-organisaties. Het grootste deel daarvan zegt echter van niets te weten. "Dit is in de praktijk absoluut niet gunstig voor de boeren. Wel komt er veel minder vee en minder boeren. Dit beleid heeft niets te maken met een 'kringloop'-landbouw en maakt het ook niet eenvoudiger voor boeren. Ze maakt het de boeren onmogelijk om te boeren."
© Omrop Fryslân
Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force

"Eigen verantwoordelijkheid mist"

Ook de LTO is nog niet enthousiast. Volgens de landbouw-organisatie mist de eigen verantwoordelijkheid van de sector. Het zou alleen maar meer regels en bureaucratie creëren. De organisatie zegt zelf ook oplossingen te hebben aangedragen, maar die niet terug te zien in de brief.
De Nederlandse Melkveehouders Vakbond is ook niet te spreken over de plannen. "De mest die bij 'niet-grondgebonden' veehouders vandaan komt, wordt voor een groot deel afgezet in de landbouw. In die mest zitten veel organische stoffen, die goed zijn voor de landbouwgrond. Als die mest eerst verwerkt wordt, gaat een deel van die stoffen verloren", legt Harm Wiegersma van de vakbond uit. "De landbouw zal hier dus het grootste slachtoffer van worden."
Harm Wiegersma van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond
Bouboeren meitsje graach gebrûk fan de dong dy't feehâlders oerhâlde, om de gewaaksen groeie te litten. As bedriuwen alles ôffiere en ferwurkje moatte, giet dat in stik dreger, neffens de bouboeren.
Teun de Jong, voorzitter Nederlandse Akkerbouw Vakbond en akkerbouwer in Sint-Annaparochie