Minister Schouten wil mestafvoer aanpakken: LTO nog niet enthousiast

Minister Carola Schouten vindt dat er eigenlijk maar twee manieren over moeten blijven als het gaat om het verwerken van mest. Een: de mest op eigen grond of op land in de buurt uitrijden. Of voor intensieve bedrijven: de mest naar een mestverwerker brengen. De landbouwminister wil het mestbeleid aanpakken om de regeldruk, fraudegevoeligheid en de druk op het milieu aan te pakken, zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.
© ANP
Schouten wil duidelijk meer inzetten op kringlooplandbouw: de mest zou het liefst opnieuw gebruikt moeten worden in het eigen gebied van de boer. En anders kunnen er afspraken gemaakt worden met boeren in de omgeving. Intensieve bedrijven moeten dus mest afvoeren, zodat het ook snel uit de stallen verdwijnt en er minder uitstoot van stikstof is.
Volgens de landbouwminister is het mestbeleid op dit moment te ingewikkeld. Ze wil met een nieuw beleid ook het mestoverschot aanpakken en de waterkwaliteit verbeteren. in gebieden waar de waterkwaliteit te slecht blijft, kan de minister ingrijpen. Ze kan ook de teelt van bepaalde gewassen beperken.

LTO

Landbouworganisatie LTO Nederland is in een eerste reactie nog niet blij met de visie van de minister. Volgens LTO mist de eigen verantwoordelijkheid van de sector. Het zou alleen maar meer regels en bureaucratie opleveren. De organisatie zegt zelf ook oplossingen aangedragen te hebben, maar die niet terugzien in de brief.