Sociaal Planbureau: Gemeenten moeten burgers meer betrekken bij sociaal beleid

Friese gemeenten verschillen nogal in hoe adviesraden de burgers betrekken bij sociaal beleid. De raden zijn onafhankelijk. Uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) blijkt dat er in sommige gemeenten nog te veel wrijving bestaat tussen de ambtelijke molens en de praktijk van de burgers.
© Shutterstock
Sociaal beleid maken samen met burgers is in de praktijk nog best moeilijk. Het klinkt als droge kost, maar het gaat bijvoorbeeld om concrete dingen zoals bezuinigingen op de jeugdzorg of een zwembad dat de deuren moet sluiten. Onafhankelijke adviesraden zouden een brugfunctie moeten vervullen tussen de inwoners en de gemeente, zegt Dirk Postma van het Fries Sociaal Planbureau.

Knelpunten

De problemen die het planbureau heeft geconstateerd, zijn dat niet alle adviesraden een goede afspiegeling van de maatschappij vormen en dat er te weinig contact is met de achterban. Verder komen adviesraden alleen in actie als erom gevraagd wordt. Burger- en cliënteraden worden te laat betrokken bij het traject en adviesraden hebben weinig in te brengen als het om grotere regio's gaat. En dat terwijl burgerparticipatie belangrijk is.
Sommige gemeenten hebben alleen maar een spreekuur en een mailbox en verwachten dat de signalen dan vanzelf binnenkomen. Maar zo werkt het niet.
Dirk Postma, Fries Sociaal Planbureau
Sommige gemeenten zijn erg actief met evenementen, werkbezoeken en sociale media, terwijl andere gemeenten veel passiever zijn. Dirk Postma: "Er zijn gemeenten die alleen maar een inloopspreekuur en een mailbox hebben en die verwachten dat de signalen dan vanzelf wel binnenkomen. Maar zo werkt het niet helemaal meer. We merken dat mensen eerder individueel een klacht indienen dan dat ze het als gemeenschappelijk probleem bij de adviesraden aankaarten."
"In de participatiemaatschappij moeten burgers een actieve bijdrage leveren aan de zorg voor en de steun aan kwetsbare mensen in hun omgeving. Die helpers zien hoe de regels van de gemeente in de praktijk uitpakken en dus is het logisch dat zij ook meepraten over wat er beter kan."

Brochure en webinar

Het Fries Sociaal Planbureau heeft 2,5 jaar gewerkt aan het onderzoek. De uitkomsten zijn terug te lezen in een brochure voor gemeenten en de onafhankelijke adviesraden. Op 24 september is er een webinar over deze materie.
Dirk Postma, Fries Sociaal Planbureau