D66'er De Groot voert pittige discussie met boeren in Sionskerk

Al van tevoren was te voorspellen dat het een felle discussie zou worden, en die voorspelling kwam uit. In de Sionskerk van Oudeschoot was maandag een bijeenkomst van D66. Daarin ging Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot in gesprek met Friese boeren. En zijn bezoek ligt gevoelig, want De Groot was de man die in de tijd van de boerenprotesten zei dat de veestapel kleiner moet worden. Het ging er bij tijd en wijle dan ook fel aan toe.
Boeren by de gearkomste litte spandoek sjen © Omrop Fryslân, Jantine Stoffers
Ignas Minnema fan D66 Súdeast-Fryslân hie foar de jûn wol hoop dat der in goed petear komme soe. "Wij hoopje dat der in petear ûntstiet tusken de boeren en mei Tjeerd de Groot. Sa as jimme witte hat De Groot it ien en oar sein oer hoe't it mei de boeren komme moat. We wolle it graach ha oer de takomst fan de boeren yn Fryslân. Wy hoopje dat it yn elk gefal wat dúdliker wurdt. De ferhâldingen lykje frij skerp tsjinoer inoar te stean, dat sil jûn net feroarje. .Mar we hoopje dat we it idee aanst hawwe: we ha yn elk gefal wol in petear mei inoar hân", seit Minnema.
Ignas Minnema van D66 Zuidoost-Friesland had alvorens de avond wel hoop dat er een goed gesprek zou komen. "Wij hopen dat er een gesprek ontstaat tussen de boeren en met Tjeerd de Groot. Zoals jullie weten heeft De Groot het een en ander gezegd over hoe het met de boeren moet. We willen het graag hebben over de toekomst van de boeren in Fryslân. Wij hopen dat in ieder geval duidelijker wordt. De verhoudingen lijken vrij scherp tegenover elkaar te staan, dat zal vanavond niet veranderen. Maar we hopen dat we het idee straks hebben: we hebben in ieder geval wel een gesprek met elkaar gehad", zegt Minnema.

Melkveehouder

"We komen hier vanavond om te luisteren naar hoe het allemaal zit met Tjeerd de Groot", zegt een van de aanwezige boeren. "Wat De Groot zegt raakt kant noch wal. Daar zijn we niet blij mee en zo kun je ook niet met boeren omgaan. Dat slaat nergens op."
Hij denkt niet dat hij De Groot op deze avond kan overtuigen. "Ik vind het eigenlijk een hopeloos geval. Ik kan van alles tegen hem vertellen, maar volgens mij heeft hij kleppen voor de ogen. Hoeveel het helpt weet ik niet", zo zegt de boer.
Tjeerd de Groot op de gearkomste © Omrop Fryslân, Jantine Stoffers
Voor aanvang van de bijeenkomst was De Groot niet bang voor vervelende teksten van de boeren. "Daar ben ik helemaal niet bang voor en uiteindelijk weet ik ook dat veel boeren stappen willen zetten. Maar waar het al heel lang aan ontbreekt is duidelijkheid. Ze moeten elke keer weer aan nieuwe regels voldoen, die regels komen uit Den Haag", zo zegt De Groot. "Waar het mij om te doen is dat je van die regels afkomt, dat er duidelijkheid is voor boeren. Maar wel op een andere leest."
Ferslachjouwer Jantine Stoffers wie by de gearkomste