Gedeputeerde Fokkens: "Aanleg Lelylijn past precies binnen doelstellingen Groeifonds"

De presentatie van het Nationaal Groeifonds maandagochtend door de ministers Wopke Hoekstra van Financiën en Eric Wiebes van Economie is ook voor Fryslân een belangrijk moment. Het is zeker spannend voor gedeputeerde Avine Fokkens, want zij wil graag dat het nieuwe fonds, dat bedoeld is voor grote lange termijn investeringen, wordt gebruikt voor de aanleg van de Lelylijn.
© Pexels.com
De spoorlijn van Lelystad via Heerenveen en Drachten naar Groningen voldoet volgens gedeputeerde Fokkens helemaal aan de doelstellingen van het nieuwe fonds. "De Lelylijn is niet alleen voor Fryslân of het noorden, maar voor heel Nederland van belang. Het gaat ook om de leefbaarheid van de Randstad en de leefbaarheid van Zwolle. Bovendien kan de lijn worden doorgetrokken naar Duitsland en Scandinavië. De Lelylijn brengt de BV Nederland verder."

'Wopke Wiebesfonds'

Het nieuwe fonds dat in de wandelgangen ook wel bekend staat als het 'Wopke Wiebesfonds', werd aangekondigd op Prinsjesdag 2019. Minister Hoekstra pleitte toen nog voor een fonds van 50 miljard euro voor grote investeringen voor toekomstige generaties, maar door de kosten van de coronacrisis is het fonds inmiddels ingekrompen tot 20 miljard. Bij de aankondiging van het fonds benadrukte premier Mark Rutte afgelopen vrijdag investeringen in de infrastructuur als één van de zaken waar het fonds voor kan worden gebruikt.

Aanlegkosten

Bij gedeputeerde Fokkens klonk de uitspraak van Rutte als muziek in de horen. "Helemaal goed. Zijn verhaal past één op één op de Lelylijn." De kosten van de aanleg van de Lelylijn worden volgens een eerder dit jaar gepresenteerd rapport geschat op 3 tot 6 miljard. Het project zou daarmee volledig uit het Groeifonds kunnen worden betaald, hoopt Fokkens.
© Omrop Fryslân

Onderbouwen met cijfers

Een volgende logische stap richting een definitief besluit over de Lelylijn is volgens Fokkens een maatschappelijke kosten-batenanalyse. "Voor mij is nut en noodzaak al lang aangetoond, maar ik kan me goed voorstellen dat iets meer cijfermatige onderbouwing wenselijk is." Fokkens wijst er op dat er behoefte is aan nieuwe woningen in Nederland. Met de Lelylijn wordt Fryslân beter bereikbaar en aantrekkelijker voor mensen die een betaalbare woning met ruimte zoeken. "Er liggen kansen. Niet alleen voor Drachten en Heerenveen, maar voor heel Fryslân. Het is nu of nooit."

Omgevingsvisie

In de nieuwe omgevingsvisie houdt de provincie Fryslân al rekening met de mogelijke aanleg van de Lelylijn. Volgens Fokkens doen ook de gemeenten waar het tracé doorheen loopt er goed aan om inmiddels rekening te houden met de mogelijke aanleg van de spoorlijn.
Luister naar Mark Rutte en Avine Fokkens