Partuur Van Zwieten wint met overmacht in Franeker

Menno van Zwieten, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar hebben met overmacht de hoofdklassepartij in Franeker gewonnen. In de finale werd het 5-0 6-6 tegen Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Het is de derde seizoensoverwinning voor Van Zwieten c.s.
Hans Wassenaar, Menno van Zwieten en Renze Pieter Hiemstra © Henk Bootsma
In de eerste omloop wonnen Van Zwieten c.s. zonder veel problemen van Simon Zijlstra, Jelle Scharringa en Paulus Yde Walda. Daarna werden Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Willem Heeringa ook vrij snel aan de kant gezet. Toen was het partuur van Van Zwieten al zeker van de finale.
Menno van Zwieten over de winst in Franeker
Daarin troffen ze het trio-Bergsma. Die hadden het tot de finale ook nog niet heel lastig gehad: 5-1 6-0 tegen Enno Kingma, 5-0 6-6 tegen Haije Jan Nicolay en daarna 5-1 6-6 tegen Gert-Anne van der Bos. Dat trio pakte de derde prijs. Daarmee komt Taeke Triemstra op 799 punten in het eeuwige puntenklassement.

Al snel afstand

In de finale namen Van Zwieten c.s. al snel afstand van het trio-Bergsma. Die leken nog onderweg naar een bordje, want ze kwamen 6-0 voor in het laatste eerst. Het partuur van Van Zwieten kwam echter terug en op 6-6 sloeg Van Zwieten zelf een zitbal achterin het perk.
Verliezend finalist Hendrik Kootstra