Raad voor de Leefomgeving: bodemdaling in veenweide moet gekeerd worden

Het kabinet moet meer doen om bodemdaling in de veenweidegebieden tegen te gaan. Dat staat in een advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.
© Omrop Fryslân, Hayo Bootsma
Fryslân heeft flink wat van dat veenweidegebied. De bodem verzakt omdat het veen inklinkt. Dat komt onder meer doordat boeren die er werken het grondwaterpeil verlagen om te voorkomen dat hun land te nat wordt. Het verzakken van de bodem gaat ten koste van de natuur en het water, zegt de Raad voor de Leefomgeving. En drooggelegd veen stoot CO2 uit.
De raad vindt dat er een omslag moet komen in het waterbeheer van veenweidegebieden. Zo zou er een wettelijk maximum moeten komen voor bodemdaling.

Zonekaarten voor iedere provincie

Er zouden voor iedere provincie 'zoneringskaarten' moeten komen, waar precies op staat hoe hoog het grondwaterpeil precies moeten worden. Wel vindt de raad dat boeren compensatie moeten krijgen, omdat het verhogen van het grondwaterpeil grote gevolgen heeft voor hun bedrijfsvoering.
Landschapsarchitect Peter de Ruyter