Provincie wil vergunning voor mestvergister Botniaweg Marrum intrekken

Na jaren van actievoeren tegen de tweede mestvergister in Marrum, lijkt er nu een eind aan te komen. De provincie is van plan om de vergunningen voor de mestvergister aan de Botniaweg in Marrum weer in te trekken.
Het dorp Marrum © Shutterstock.com (Tjis)
De vergunningen werden al in 2008 en 2011 afgegeven, maar sinds die tijd zijn er geen concrete stappen ondernomen om de installatie ook echt te bouwen. Daarbij zal het door de nieuwe stikstofregels moeilijk zijn om een vergunning te geven op grond van de wet natuurbescherming. De Stichting Duorsum Marrum heeft, mede uit naam van dorpsbelang en omwonenden, gevraagd om de vergunning weer in te trekken. Ook de gemeente heeft daar bij de provincie op aangedrongen. De omwonenden zijn bang voor stank- en geluidsoverlast en extra verkeer.
Het plan was dat in de vergister aan de Botniaweg mest uit Fryslân en Flevoland zou worden verwerkt. Dat zou worden aangevoerd met vrachtwagens. Na het intrekken van de vergunningen kan er in theorie nog steeds wel een mestvergister komen. Daarvoor is namelijk wel ruimte in het bestemmingsplan. Ook kunnen er nieuwe omgevingsvergunningen worden aangevraagd.

Stichting blij

"Wij zijn er hartstikke blij mee, het is een opluchting. In 2017 werden de plannen concreet, dus van toen af aan zijn we al druk bezig om de plannen tegen te houden. De locatie is niet geschikt, er is te weinig duurzaamheid, er zou teveel verkeer komen, de stank is ook een aspect. Het is ook mooi dat de gemeente ons heeft gesteund, omdat het wel lastig was bij de provincie," vertelt Titia Jippes van Stichting Duorsum Marrum.
Titia Jippes van Stichting Duorsum Marrum