Belangrijk recreatie- en natuurgebied op Ameland aangepakt

Op Ameland is dinsdagmiddag officieel gestart met de aanpak van het Hagedoornveld en de Zwanewaterduinen tussen Nes en Ballum. De natuur en de recreatiemogelijkheden worden verbeterd, zonder dat cultuurhistorische elementen zoals de stuifdijken worden aangetast. Als starthandeling moest er worden gepuzzeld met kubussen en burgemeester Leo Pieter Stoel legde het eerste puzzelstuk.
Natuer en fytspaad oer de kop op Amelân
Net als in veel andere duingebieden is de vegetatie op Ameland verruigd doordat er te veel stikstof neerslaat. Daardoor verdwijnen soorten die houden van arme, kalkrijke grond, zoals orchideeën. Het typische duinmilieu raakt dan uit zicht. En dat moet anders.
Burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland doet de starthandeling; puzzelen met het gebied © Omrop Fryslân, Remco de Vries
"De ingrepen die we hier gaan doen in dit gebied zijn het maken van kerven waarbij we de duinen vanaf de strandkant helemaal ontdoen van vegetatie zodat het zand alle ruimte krijgt om naar binnen te stuiven", legt Marjan Veendendaal, het hoofd van Staatsbosbeheer op Ameland, uit.

Biodiversiteit

Daarnaast wordt er geplagd. Veenendaal: "Dat houdt in dat in gebieden waar het wat natter kan worden we de humusrijke laag eraf halen, waardoor er meer zand naar boven komt en het water meer ruimte krijgt. En we gaan de overgangsgebieden tussen nat en droog meer accentueren."
Dat moet meer biodiversiteit opleveren, waardoor de natuur beter tegen een stootje kan. Bovendien is het een ontwikkeling die meer konijnen kan opleveren en ook de tapuit profiteert ervan. De Waddeneilanden zijn belangrijke kerngebieden voor deze zeldzame broedvogel.
Het gebied is verruigd © Omrop Fryslân, Remco de Vries
De grootste wijziging in de recreatieve voorzieningen in het gebied, is het omleggen van het fietspad onder de duinen bij zee. Voornamelijk het stuk aan de kant van Nes loopt regelmatig onder water. Doordat het klimaat verandert, komt er zo nu en dan veel water in korte tijd naar beneden. Daardoor is het fietspad al eens afgesloten geweest.
"Het eerste stuk als je van de Nes-kant rekent, gaat iets naar het noorden toe en komt iets hoger op de duin, waardoor je ook de Wadden kan zien en het Hagedoornveld. En even verderop gaat het juist ten zuiden van het Hagedoornveld langs, waardoor je eigenlijk in het midden tussen Ballum en de strandovergang uitkomt", zegt burgemeester Leo Pieter Stoel.

Beton

Het nieuwe fietspad is van beton. Schelpen uit zee halen voor een schelpenpad wordt steeds lastiger omdat het voor schade aan de onderwaternatuur kan zorgen. Wandelaars krijgen ook de ruimte met mogelijk een aantal extra uitkijkpunten. Ook aan ruiters wordt gedacht. Verder wordt het pad rondom de eendenkooi toegankelijk gemaakt voor publiek.
Het fietspad staat nu geregeld onder water © Omrop Fryslân, Remco de Vries