Opnieuw noodkreet over wegkwijnen Friese schuur: de oudste van Noordzeegebied

Onderzoeker Paul Borghaerts sloeg afgelopen jaar al alarm over de oudste schuur van het Noordzeegebied, die aan de Sânleansterdyk in Reahûs staat en daar wegkwijnt. En dat terwijl de constructie eigenlijk zo snel mogelijk moet worden aangepakt, zodat het voor de toekomst behouden blijft. Het gaat om een schuur met een gebint uit 1596. "Triest", schrijft Borghaerts op sociale media. "Het staat er een jaar later nog even deplorabel bij." Volgens hem krijgt hij niet genoeg steun van gemeente Súdwest-Fryslân.
De schuur in Reahûs © Paul Borghaerts
Dat de schuur zeer oud is, werd in 2015 ontdekt. Borghaerts is als onderzoeker gespecialiseerd op het gebied van houtdatering en hij is ook de oprichter van Stichting Historisch Bouwhout Fryslân.

Geen monument

De schuur is geen Rijks- of gemeentelijk monument, en ondanks een poging zou dat ook niet mogelijk zijn volgens Borghaerts.
De eigenaar van de schuur was volgens Borghaerts bereid om mee te werken, maar voor hem brengt dat ook financiële lasten met zich mee. Het is, zo geeft hij aan, "een strop om de nek van de zeer welwillende boer." Daarom is het nodig om te zoeken naar een passende vorm, zoals Borghaerts eerder al zei. Zelf zou hij graag zien dat er een stichting komt voor het in stand houden van de schuur.

Regent naar binnen, constructie gammel

De situatie is dat de schuur al jaren open ligt, daardoor kan het naar binnen regenen. De draagconstructie staat op instorten, laat Borghaerts weten. De binnenkant is wat verlat door de eigenaar, maar hoewel de boer z'n best doet, doet dit de oude constructie geen recht.

Borghaerts: 'Alleen 2.500 euro'

De schuur moet worden gerestaureerd, maar gemeente Súdwest-Fryslân wil niet heel ruimhartig de portemonnee trekken, zegt de onderzoeker. Is is enkel ruimte om 2.500 euro te geven voor reparatiekosten. Maar volgens Borghaerts is dat veel te weinig om de schuur echt te behouden. "Dit kun je niet serieus noemen. De boer kan niet verder en het verval gaat door." Volgens Borghaers zou juist de gemeente zorg moeten dragen voor zo'n belangrijk gebouw, maar die visie ontbreekt volgens hem.
Het gaat om het oudst bekende dekbalkbintwerk van eikenhout. Voordat men deze schuur in Reahûs ontdekte, werd aangenomen dat de oudste schuur van het Noordzeegebied tussen Frankrijk en Oost-Duitsland in Groningen stond. Daar bracht deze vondst verandering in. Het dekbalkgebint en het onderste gedeelte van het gestapelde spant zijn van eikenhout. Omstreeks 1600 stapte men over van eikenhout op grenenhout, dat gaf al aan dat de schuur van vóór 1600 moest zijn. Het is dus een schuur van grote historische waarde.