Opnieuw inrichten van De Alde Feanen gaat weer een nieuwe fase in

Provincie Fryslân geeft deze week het startschot voor een nieuwe fase in het opnieuw inrichten van Nationaal Park De Alde Feanen bij Eernewoude. Het gaat niet alleen om de ontwikkeling van natuur voor Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland, maar ook om werkzaamheden voor recreatie, zoals het aanleggen van wandelpaden, een vogelkijkhut en een strandje bij de Panhuyspoel. Ook wordt het laatste dieselgemaal van de provincie vervangen.
In fûgelsjochhut by de Jan Durkspolder by Earnewâld © Omrop Fryslân, Sian Wierda
Vrijdag begint het werk, dan is er bij het dieselgemaal een samenkomst met de gebiedscommissie die de plannen maakt en alle samenwerkende partijen als It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân en de gemeentes Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Leeuwarden. Afgelopen jaren is er al veel gedaan. Zo is er zo'n 400 bunder aan moerasgebied aangelegd, gelijk aan de speelbos Pettebosk.