Onderzoek naar antidepressiva: wanneer moet je ermee stoppen?

Wat is nu het meest geschikte moment om met antidepressiva te stoppen? Dat is een belangrijke vraag die meer onderzoek verdient. Daarom doen vijf universitair medische centra daar onderzoek naar in het zogeheten OPERA-project. Volgens Fries buiten de provincie en UMCG-psychiater Sjoerd van Belkum kan het onderzoek veel opleveren. Maar er zijn wel veel mensen voor nodig.
Antydepressiva © Shutterstock.com (Syda Productions)
Volgens Van Belkum hebben de medicijnen zeker een functie. "Veel mensen nemen antidepressiva. Dat is vaak ook wel belangrijk voor die mensen, omdat zij ook echt klachten van depressie ervaren. Zij voelen zich slecht, genieten niet en slapen en eten slecht. Dan werken die medicijnen wel goed. Maar veel mensen gebruiken antidepressiva vaak door. Zo'n 150.000 mensen met depressie gebruiken antidepressiva vaak langer dan een jaar. En wij weten niet of dat wel zo slim is. Kan het niet beter, vragen wij ons af. Want alle medicatie heeft bijwerkingen. Die wil je liever niet hebben. Dus de vraag is wanneer je daar het best mee kunt stoppen."

Timing is belangrijk

Het te lang gebruiken van antidepressiva levert op zichzelf ook weer problemen op. "Bij de meeste antidepressiva die gebruik wordt, zien we dat mensen last van de maag en diarree kunnen krijgen. Daarom is het OPERA-project opgezet om te kijken wanneer je nu kunt stoppen. Want dat ophouden kan ook weer wat klachten geven en het is een spannend moment. Het is belangrijk om dat wel goed te timen."

2.000 mensen nodig

Concreet zijn er 2.000 mensen nodig, die uit heel Nederland mogen komen. Van Belkum: "Het gaat om mensen die begonnen zijn met antidepressiva. Zij kunnen zich aanmelden en dan volgen wij ze. Dat doen we met vragenlijsten, die om de twee maanden verstuurd worden. Als blijkt dat mensen weer opknappen voor een langere tijd, nodigen wij hen uit voor een gesprek. Dan kijken wij naar wanneer wij het kunnen afbouwen. Dat kan heel snel, of langzaam." Voor het onderzoek wordt in totaal vijf jaar uitgetrokken.
Van Belkum denkt wel dat er mensen mee willen doen. En dat hoopt hij ook. "Het levert belangrijke kennis op. Er moet meer duidelijkheid komen over hoe zo'n depressie verloopt. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er een verschil is tussen mensen als het om de gevolgen van stoppen gaat. Het is goed om daar meer van te weten."
UMCG-psychiater Sjoerd van Belkum