VIDEO: 'Fan binnenút, ferhalen út de GGZ wei'

Acht weken zoekt programmamaker Miranda Werkman in de serie Fan binnenút, ferhalen út de GGZ wei naar de verhalen van de mensen achter de deuren van GGZ Friesland. Van Franeker tot Dokkum, Lemmer, Leeuwarden en Bolsward komen patiënten en hulpverleners in beeld. Deze maandag is de eerste aflevering, daarin zijn we in Franeker.
Programmamaker Miranda Werkman komt uit Franeker en heeft in haar eindexamentijd schoongemaakt in de GGZ.
Op de High Intensive Care kliniek die er nu zit, ontmoet ze Bram. Bram moest met een dwangbevel van de burgemeester worden opgenomen. Hij heeft lang op de gesloten afdeling gezeten. Dat vond hij niet leuk, maar het was wel nodig.