VIDEO: Vinden de lepelaars de weg terug naar de Banaan?

De Banaan, een dam in de vorm van een banaan die voor de Stevinsluizen bij Den Oever ligt, is al jaren een populaire broedplaats voor lepelaars. Vorig jaar zat hier nog een kolonie van wel honderd van deze bijzondere vogels. In het kader van de renovatie van de Afsluitdijk is ook deze dam afgelopen winter aangepakt en verhoogd. Om de lepelaars op de Banaan te behouden is de oude begroeiing van de dam bewaard en opnieuw aangebracht.
Fine de leppelbekken it paad werom nei de Banaan?
Nu is het de vraag of de vogels de weg terugvinden naar de dam. Boswachter Leon Kelder en adviseur ecotechniek bij Rijkswaterstaat Sophie Lauwaars gaan op onderzoek uit.
De komende vier jaar ondergaat de Afsluitdijk een flinke verbouwing. De dijk wordt versterkt en verhoogd om Nederland ook in de toekomst te beschermen tegen het zeewater. In 32 reportages, evenveel als het aantal kilometers van de Afsluitdijk, vertelde Omrop Fryslân en NH Media het verhaal van het iconische bouwwerk door de ogen van de mensen die elke dag met de dijk te maken hebben. Alle verhalen en het andere nieuws over de Afsluitdijk zijn te vinden op onze themasite.