Info-avond over nieuwbouw Mantgum geschrapt, en dat komt net niet goed uit

In Mantgum is gedoe ontstaan tussen voor- en tegenstanders van een nieuwbouwplan aan de rand van het dorp. Donderdagavond zou er een informatiebijeenkomst zijn over de plannen, maar die moest op het laatste moment worden afgezegd. Dit omdat er vanwege de verwachte opkomst in combinatie met de coronamaatregelen geen veilige situatie voor de bezoekers kon worden gewaarborgd.
Het dorp Mantgum © Shutterstock.com (Aerovista Luchtfotografie)
"Wij hadden gisteravond als onderdeel van onze plannen die nu een jaar of drie lopen heel graag de Mantgumer bevolking opnieuw mee willen nemen in onze planvorming. Die is nu in de laatste fase. We wilden de mensen meenemen in ons verhaal, vragen beantwoorden, tekeningen laten zien. Dat is helaas niet gelukt," zegt Elmer de Wit van het collectief CPO, de groep toekomstige bewoners die de nieuwe huizen wil bouwen.
"We zijn nu ook bezig met het optuigen van een alternatief moment, zodat we alle Mantgumers opnieuw mee kunnen nemen in ons verhaal. En we weer een positieve stap kunnen zetten. Als alles goed gaat hopen we dat we in 2021 weer stappen kunnen maken," hoopt De Wit.

"We begrijpen de zorgen"

Hij benadrukt dat hij de zorgen die er bij de bewoners leven, goed begrijpt. "We kregen veel vragen of er wel genoeg behoefte is aan zo'n plan in Mantgum. Dat denk ik wel, vanuit de dorpsmienskip en de woonvisie hebben we hele goede signalen ontvangen. Die handschoen hebben we opgepakt. Ik begrijp dat het dorpsaanzicht zorgen oplevert, omdat mensen veel waarde hechten aan ons mooie Mantgum. Daar hebben we ook rekening mee gehouden. Ik zag deze week het bericht van de FNP verschijnen, die zich zorgen maakt over de fersmoarging van het dorpsaanzicht. Maar als je kennis neemt van de plannen zul je zien dat als je Hegedyk op komt rijden, dat het dorpsaanzicht intact blijft. We begrijpen de zorgen en delen die ook, maar we houden er sterk rekening mee in de plannen."

Behoefte aan woningen

De plannen zijn ook niet van gisteren, zegt De Wit. "Ongeveer vier-vijf jaar geleden heeft de Mantgumer bevolking zich uitgesproken in een woonenquête en de vorming van een dorpsvisie om in dit gebied woningbouw te realiseren. Dat doen we met tien personen. We willen daar 12 woningen ontwikkelen, verschillende typen woningen. Daar is belangstelling voor."

Rekening houden met dorpsaanzicht

En volgens De Wit wordt er goed rekening gehouden met het karakter van het dorp. "Het is een groen gebied, het bestaat voor 50 procent uit groen. Een moderne manier van bouwen vanuit een collectief uit de Mantgumer bevolking. We zijn al druk bezig met het maken van tekeningen en plannen. Stedenbouwkundig bureau Noordpeil hebben we gevraagd omdat het aan de rand van Mantgum ligt, dat vraagt specifieke eisen. Zoals rekening houden met het dorpsaanzicht, het groene uiterlijk van een wijk. Dingen die je goed moet afwegen."
Elmer de Wit van het collectief CPO