Natuur Oude Bosch bij Wijnjewoude en Bakkeveen opnieuw ingericht

Het natuurgebied Oude Bosch, dat tussen Wijnjewoude en Bakkeveen ligt, wordt opnieuw ingericht. Het gaat om werk aan enkele poelen, het stimuleren van heidegroei en het aanleggen van akkers, boomwallen en een wandelpad.
Een poel bij de Oude Bosch © Provinsje Fryslân
Het gaat om diverse percelen van Staatsbosbeheer, die worden ingericht voor Natuurnetwerk Nederland. Het werk aan Oude Bosch is onderdeel van de gebiedsinrichting Koningsdiep. In dat project werkt de provincie samen met de gebiedscommissie Koningsdiep, Wetterskip Fryslân, gemeente Opsterland, Staatsbosbsheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten.

Wat wordt er gedaan?

Het gebied ligt in het beekdal van het Alddjip, tussen de beek en de weg Duerswâld. Op meerdere locaties wordt de heidegroei gestimuleerd door de bovenlaag van de grond te verwijderen en de arme grond naar boven te halen. Ter hoogte van het Alddjip komt een nieuwe stuw. Meerdere poelen worden opgeschoond en de poel boven de Stripe wordt vergroot. In de omgeving van de Jan Anne Leane komt een nieuwe poel. Verder komen er ook akkers, een nieuw wandelpad en een boomwal. Om de poelen en de heide komt kruidenrijk en heischraal grasland. De overgang ertussen moet goed zijn voor insecten en kleine amfibieën.
Het werk begint eind augustus en moet in december klaar zijn. Fiets- en wandelpaden blijven open en te gebruiken.
Projectleider Yep Zeinstra