Slechtste broedseizoen voor grutto's; kuikens en eieren worden opgegeten

Dit jaar is het slechtste broedseizoen voor de grutto in Fryslân tot nu toe. Nog niet één op de tien paartjes dat een nest had, wist een jong groot te brengen. "In de zeventien jaar dat we nu onderzoek doen aan grutto's hebben we nog niet eerder zo'n slecht resultaat gezien", zegt Jos Hooijmeijer, onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen in het radioprogramma Vroege Vogels.
In skries siket in wiet plak op yn de Warkumerwaard © Remco de Vries
Eieren of kuikens worden opgegeten door rovers als marter, reiger of kraai. "Vorig jaar waren er heel veel muizen. Zo'n jaar zorgt ervoor dat de aandacht van de predatoren even van de weidevogels wordt afgeleid. Maar ná zo'n muizenjaar zien we altijd extra predatie van weidevogeleieren en -kuikens. Dit jaar was dat wel heel extreem", zegt Hooijmeijer uit Koudum.
Hij doet met hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma uit Gaast onderzoek. De broedresultaten zijn nu al vele jaren op rij te slecht om het aantal grutto's in Nederland op peil te houden. Driekwart van de grutto's broedt in ons land.

Snackbars voor rovers

Volgens de onderzoeker is het tijd om drastische keuzes te maken. Hij zegt dat het platteland te arm is geworden aan weidevogels. Voor predatoren zijn geen alternatieven, dus is het logisch dat ze zich op de weidevogelkuikens storten. "Als we de weidevogels alleen nog in kleine reservaten in stand weten te houden, dan worden dat gewoon snackbars voor rovers."
Volgens hem is het niet te doen om alle predatoren te bestrijden. "Als je de vossen bestrijdt, dan springt de steenmarter gewoon in het ontstane gat. En als je ook díe gaat bestrijden, staan hermelijn, wezel en bunzing weer klaar." Hij pleit voor een andere inrichting van het platteland.