Otto van der Galiën (Lijst058) wil debat over coronamaatregelen in Leeuwarder gemeenteraad

Het wordt hoog tijd voor meer democratische controle op de Veiligheidsregio. Het Leeuwarder raadslid Otto van der Galiën van de partij Lijst058 trekt nu aan de bel. De Veiligheidsregio neemt al maandenlang ingrijpende besluiten, maar legt tot nu toe geen verantwoording af aan de Friese gemeenteraden. Van der Galiën vindt de gang van zaken niet democratisch en ook niet goed voor het draagvlak van alle coronamaatregelen.
Otto van der Galiën (List 058) wol debat oer coronamaatregels yn Ljouwerter gemeenteried
Veiligheidsregio Fryslân is een gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten. In het bestuur van de Veiligheidsregio in Fryslân zitten Friese burgemeesters met burgemeester Buma van Leeuwarden als voorzitter. Door corona krijgen de veiligheidsregio's de laatste tijd meer macht. Raadsleden in diverse Friese gemeenten willen daarom meer democratische controle.

Eén en dezelfde man

"Wij hebben vragen gesteld over het sluiten van de Prinsentuin 's avonds en 's nachts", vertelt Otto van der Galiën. "Wij kregen als antwoord dat de burgemeester dat goed had overlegd met de voorzitter van de Veiligheidsregio. Dat is één en dezelfde man! Dat overlegt natuurlijk heel gemakkelijk, maar democratisch is het niet." Van der Galiën zegt dat hij niet beslist tegen de maatregel is, maar hij wil het wel graag bespreken in en evalueren met de gemeenteraad. "Het is ook belangrijk voor het draagvlak van de maatregelen, dat het uitgelegd en verdedigd wordt in de gemeenteraden."
Voorzitter Sybrand Buma wijst erop dat de Veiligheidsregio in de eerste plaats een crisisorganisatie is. De organisatie is met name ingericht op kleinere rampen, zoals grote branden of een overstroming, waarbij op korte termijn besluiten worden genomen. Een situatie zoals nu, waarbij de Veiligheidsregio maandenlang ingrijpende besluiten neemt, heeft zich niet eerder voorgedaan.
"In deze tijd is er niet altijd tijd om met achttien gemeenteraden te overleggen." Als voorzitter van de Veiligheidsregio heeft Buma in gezag dat verder gaat dan de grenzen van zijn eigen gemeente. Buma wordt daarbij weer gecontroleerd door zijn collega-burgemeesters, zegt hij.

Van nationaal naar regionaal

Voor de zomer nam vooral het kabinet alle belangrijke besluiten over corona en was er elke week een coronadebat in de Tweede Kamer met minister Hugo de Jong en premier Mark Rutte. Nu wordt het coronabeleid hoe langer hoe meer in de regio's door de veiligheidsregio's bepaald. Steeds meer raadsleden vinden dat dat niet langer zonder democratische controle kan.
Nu het zomerreces afloopt, worden in sommige Friese gemeenten al plannen gemaakt voor een eigen coronadebat. Naast Leeuwarden zijn er ook al plannen voor coronadebatten in Noardeast-Fryslân en op Terschelling. Otto van der Galiën: "Democratie betekent dat de macht bij het volk ligt. Nu nemen niet-gekozen bestuurders besluiten over ons. Dat kan zo niet langer."
Verslaggever Onno Falkena over het democratisch tekort bij de Veiligheidsregio