Provincie geeft twee ton voor kortere fietsroute naar school Midlum

De provincie Fryslân geeft 200.000 euro subsidie voor een fietspad tussen Wijnaldum en Midlum. Het fietspad moet ervoor zorgen dat schoolkinderen uit Wijnaldum snel en veilig naar de basisschool Middelstein in Midlum kunnen fietsen. Het geld komt uit het project Fyts!mpuls. Ook gemeente Harlingen betaalt mee.
De Middelstein in Midlum © Google Street View
Nadat de basisschool in Wijnaldum in 2013 sloot, gebruiken de schoolkinderen met name de Haulewei (N93) en de Harlingerstraatweg om in Midlum te komen. De nieuwe fietsverbinding loopt redelijk recht tussen beide dorpen is twee kilometer korter dan de route van nu.
Op de locatie waar het nieuwe fietspad de provinciale weg (N390) kruist, komt een fietstunnel. De verwachting is dat het nieuwe fietspad in de voorjaar van 2021 klaar is.