Tussendiepen Drachten voorgedragen als nieuwe locatie zwembad De Welle

De beste locatie voor het nieuwe zwembad De Welle in Drachten is op de Tussendiepen. Dat is het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland aan de gemeenteraad. Deze locatie is volgens het college beter dan de andere mogelijkheden: de Sportlaan en de Noorderhogeweg.
It âlde swimbad De Welle © Omrop Fryslân, Bauke Deelstra
Het college liet voor de zomer een adviesbureau onderzoeken welke van de drie locaties het meest geschikt zou zijn. Daarbij is onder meer gekeken naar de ruimtelijke ordening, landschappelijke waarde, fietsbereikbaarheid, fysieke beperkingen en economische mogelijkheden. Daarnaast baseert het college de keuze op gesprekken die ze de afgelopen tijd gevoerd heeft met stakeholders en initiatiefnemers en op basis van bezoeken aan de verschillende locaties.

Vliegwiel

Daaruit bleek dat de Tussendiepen en de Sportlaan hoog scoren op alle punten. "De Tussendiepen is het grootste en oudste industrieterrein van Fryslân. Het is een gebied dat door zijn ouderdom toe is aan vernieuwing", leit wethâlder Felix van Beek út. "Sportlaan is een goede en veilige keuze, maar bij een investering van deze omvang zal de Tussendiepen als een vliegwiel functioneren om de bestaande plannen voor dat gebied een kans te geven."
Daarnaast biedt het volgens het college meer ruimte voor andere activiteiten. "Denk daarbij aan de activiteiten in en rondom de Sluisfabriek", is te lêzen yn it rapport. "Kansen liggen er tevens in de ontwikkeling van de Parkhaven, waarbij een aantrekkelijke verbinding met het centrum te realiseren valt."
Er worden dus meerdere plannen gecombineerd. "Er zijn al plannen om een deel van het terrein te combineren met woningen. En de locatie is ook nog eens gelegen tussen de oostelijke toegangspoort tot de Friese meren en het Drachtservaart-complex. Het ligt dus recreatief ook op een gunstig punt."

Bijdrage provincie

De kosten voor de nieuwbouw liggen rond de 34 miljoen euro. Een flink bedrag voor een gemeente die kampt met financiële tekorten. "De gemeente heeft dit al jaren zien aankomen, dus we hebben gezorgd dat er middelen beschikbaar zijn om die investering te kunnen doen." De provincie Fryslân levert een bijdrage van 10 miljoen euro, vanwege de topsportfunctie van het zwembad.

Definitieve keuze

Op 22 september besluit de gemeenteraad van Smallingerland over de definitieve locatie van de nieuwbouw van het zwembad. Eind mei besloot de raad al over de nodige functies van het zwembad en een duurzaamheidspakket. Zo heeft het nieuwe De Welle een wedstrijdbad dat geschikt is voor topsporters, een recreatiebad, een doelgroepenbad en een waterspeelplaats.
Wethouder Felix van Beek over het nieuwe zwembad