Wetenschappers onderzoeken onderwaternatuur in de Waddenzee

Op 60 plekken in de Waddenzee drijven sinds afgelopen voorjaar mysterieuze boeien. Wat eraan vastzit, is een wetenschappelijk experiment, dat onderdeel is van het 'Waddenmozaïek-project'. Dat projekt is fan de Rijkuniversiteit Groningen, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel en van Natuurmonumenten. Ze kijken voornamelijk naar de diepere onderwaternatuur waar nog niet veel over bekend is.
Undersikers ûndersykje op 60 plakken de ûnderwetternatuer fan it Waad
De boeien zijn twee weken geleden voor het eerst gecontroleerd. Of eigenlijk wat er onder de boeien hangt: metalen kooien met in iedere kooi een zogenaamd 'hard substraat', oftewel objecten met een hard oppervlak. "Bijvoorbeeld grind, schelpen, graniet, maar ook hout en kunstmatige rifjes van kalksteen", legt wetenschappelijk coördinator Oscar Franken uit.
"We willen eigenlijk kijken wat er op verschillende harde substraten kan groeien." Er zijn aanwijzingen dat er verspreid over de Waddenzee eerder veel meer van dat soort plekken waren.
Een van de rode boeien waar een metalen kooi onder hangt. Op de achtergrond een onderzoeksschip © Oscar Franken, Waddenmozaïek
Toen de kooien voor het eerst gecontroleerd werden, zijn er verschillende soorten wier gevonden, maar ook dieren die daarbij horen. Dan gaat het bijvoorbeeld om zeepokken, anemonen, zakpijpen, kokerwormen en vijf verschillende soorten krabben.

"Biodiversiteit een handje te helpen"

Maar het experiment is nog lang niet ten einde. Uiteindelijk weet je straks veel beter wat voor leven er mogelijk is op welk soort hard oppervlak. En die kennis heeft volgens Franken wel een praktische toepassing: "We kijken of er beheersmaatregelen mogelijk zijn om de natuur en de biodiversiteit een handje te helpen. En daar is dit project één van de onderdelen van."
Onderzoekers inventariseren wat er in een onderzoeksbak leeft © Oscar Franken, Waddenmozaïek
Maar het Waddenmozaïek-project is veel breder. Franken: "Het overkoepelende doel is eigenlijk die hele onderwater wereld in kaart te brengen. Dan gaat het met name om de diepere delen van de Waddenzee, want er is eigenlijk heel weinig bekend over daar überhaupt leeft."
Daarom zijn er vorig voorjaar verspreid over het Wad 1.400 bodemmonsters genomen en is geanalyseerd wat erin leeft. Ook het zeegrasherstel maakt deel uit van het onderzoeksprogramma.

Nieuwe soorten

Als je zo intensief onderzoek doet, zou je kunnen verwachten nieuwe soorten tegen te komen. Franken daarover: "Dat zou heel goed kunnen en het zou me ook niets verbazen dat als we dit op de lange termijn blijven bekijken we soorten tegenkomen die nog niet eerder zijn gemeld voor de Waddenzee."
Het 'landschap', oftewel de hoogte en diepte, wordt vastgelegd © Oscar Franken, Waddenmozaïek