Freulepartij zoekt nog één partuur zodat de wedstrijd door kan gaan

De Freulepartij, de belangrijkste kaatspartij voor jongens tussen de 14 en 16 jaar, is nog op zoek naar één nieuw partuur. "De teller staat nu op 31 parturen die interesse hebben getoond", zegt voorzitter Tjeerd Dijkstra. "We willen graag naar de 32 toe, zodat we vijf volledige omlopen kunnen kaatsen."
© Omrop Fryslân, Aise van Beets
De bedoeling is dat de Freulepartij dit jaar gewoon doorgaat, maar helemaal zeker is dat nog niet. Dijkstra: "We gaan er voor, alle lichten staan op groen. Maar we willen graag dat er nog een partuur bij komt. Vandaar dat we verenigingen oproepen om zich te melden."

Concurrentie van voetbal en volleybal

De Freulepartij vindt normaal op de eerste of tweede woensdag van augustus plaats. Afgelopen woensdag had dus dé dag moeten zijn. Door het coronavirus is de partij dit jaar uitgesteld tot zaterdag 19 september. Dijkstra: "Dat is de eerste voetbalzaterdag voor de jeugd en ook het volleyballen begint weer. Dus we zijn benieuwd of er genoeg draagvlak voor deze datum is."
Verenigingen hoeven zich pas half september definitief aan te melden, maar toch wil Dijkstra nu alvast inventariseren wie er meedoen. "Het is een inventarisatie om inzichtelijk te krijgen of er genoeg deelnemers zijn."
Tijden veranderen. Het wordt steeds lastiger om een goed afdelingspartuur af te vaardigen.
Tjeerd Dijkstra
Vorig jaar deden er 41 parturen mee aan de Freule, dat was toen al minder dan voorgaande jaren. Dijkstra: "Ik heb toen ook gezegd: Tijden veranderen. Het wordt steeds lastiger om een goed afdelingspartuur af te vaardigen. Verenigingen moeten steeds vaker samenwerken."

Podium voor het jongenskaatsen

En dit jaar is de situatie helemaal uitzonderlijk vanwege het coronavirus. Toch wil het bestuur van de Freule graag dat de partij doorgaat. "We willen graag dat podium blijven voor het jongenskaatsen. De prijzen zijn op gelijk niveau als voorgaande jaren, dus we willen ook dat er qua deelnemers genoeg animo is", benadrukt de voorzitter. Daarom doen de Freule en de KNKB nu nogmaals een beroep op de verenigingen om zich aan te melden.
Daarnaast hoopt Dijkstra dat er in aanloop naar 19 september nog een aantal partijen bijkomen voor de jongen. "Er zitten nog twee gaten in de agenda in aanloop naar 19 september. Het zou mooi zijn wanneer op deze data nog twee jongenspartijen komen, zodat de jongens zich voorafgaand aan de Freule nog kunnen voorbereiden."
Freule-voorzitter Tjeerd Dijkstra