Breed verzet tegen uitkopen van boeren bij natuurgebieden

Er is maar weinig animo onder een brede laag boeren voor het uitkopen van boerenbedrijven bij Natura 2000-gebieden. Nadat de biologische boeren in Fryslân vorige week duidelijk maakten dat die maatregel op de lange termijn te weinig effect heeft op het verduurzamen van de landbouw, krijgen ze nu steun van landbouworganisatie LTO Nederland. Die vindt uitkopen van boeren door de provincie te kort door de bocht.
Breed ferset tsjin útkeapjen boeren by natuer
In plaats van boeren uit te kopen, zou er in een groter gebied gekeken moeten worden naar een soort van ruilverkaveling waarbij weilanden naast natuurgebieden nog wel extensief gebruikt worden. Trienke Elshof van LTO Nederland: "Die grond zou beschikbaar moeten blijven voor de sector zelf. Je moet dan in een gebied zelf kijken hoe je die grond zo goed mogelijk beschikbaar kunt stellen aan de boeren die wel door willen, zodat ook zij op een extensieve manier kunnen werken."
De aanpak zoals die eerder werd gebruikt bij landinrichtingen zou daarvoor bijvoorbeeld bruikbaar zijn. Dat betekent wel dat meer boeren rondom natuurgebieden hiermee te maken krijgen: het betreft niet enkel nog de bedrijven die vlakbij de Natura 2000-gebieden liggen. Zoals dat bij landinrichting of ruilverkaveling hoort, doe je dat in overleg met de regio.

Biologisch boeren

De biologische melkveehouders vinden dat hun manier van werken op dit moment het meest dicht in de buurt komt van de circulaire landbouw die het Rijk voor ogen heeft. Hun oproep om daarom de gehele sector biologisch te maken, gaat de LTO een stap te ver. Elshof heeft begrip voor dat standpunt, maar wijst er op dat reguliere boeren ook steeds beter presteren op het gebied van het gebruiken van minder kunstmest, medicijnen en andere stoffen van buiten de boerderij.
Het zou de markt voor biologische producten verpesten voor de bestaande biologische boeren, zo verwacht Elshof. Ze wijst er op dat er meer opties zijn dan biologisch boeren om de stikstofuitstoot te verkleinen.
Trienke Elshof van LTO Nederland
In pleats ticht by de natuer. © Omrop Fryslân, Remco de Vries