Bioboeren waarschuwen: uitkopen boeren is slechts kortetermijnoplossing

De Feriening Biologyske Boeren Fryslân waarschuwt voor oplossingen die slechts de korte termijn dienen in de stikstofproblematiek. De provincies moeten binnenkort aan het werk om de landelijke ambities op dat gebied om te zetten naar concrete acties.
Kalfjes op de biologische boerderij van de familie Kooistra in Warstiens. © Omrop Fryslân, Remco de Vries
De Bolswarder voorzitter Wytze Brandsma van de biologische boeren denk dat op de lange termijn een overgang van de hele sector naar een minder intensieve, biologische manier van het uitoefenen van het boerenbedrijf een goed alternatief is voor het uitkopen van boeren bij natuurgebieden. Ook omdat je daarmee andere doelen zoals een grotere biodiversiteit en minder uitstoot van CO2 dichterbij haalt. Hij denkt dat die overgang naar biologische boeren in vijf tot tien jaar tijd te doen is. In de tussentijd gaat de schaalvergroting door en komen de typisch Friese familiebedrijven onder druk te staan.

"Wij kunnen veel meer doen"

Wytse Brandsma over het risico dat je neemt als je je te veel richt op oplossingen voor een probleem op de korte termijn: "Dan wordt er veel gemeenschapsgeld uitgegeven om die boeren op te kopen waarbij er gedacht wordt dat het een oplossing is. maar er zijn betere oplossingen te bedenken die ook op lange termijn bijdragen aan de doelstellingen die we hebben op het gebied van biodiversiteit en klimaat. Ik denk dat we veel meer kunnen doen dan waar de provincie nu naar kijkt."
Weiland bij de boerderij van biologisch melkveehouder Kooistra bij Warstiens © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Landelijk wordt er ingezet op circulaire en natuurinclusieve landbouw zonder dat precies duidelijk is wat daarmee wordt bedoeld. Dat wordt op dit moment nog uitgevonden. De biologische boeren wijzen erop dat ze die ambitie nu eigenlijk al in de praktijk waarmaken. Er is bewijs, zo zeggen de Friese boeren, dat ze minder stikstof produceren en dat biologische werken meer werkgelegenheid oplevert. Al is er nog wel een verschil tussen hoeveel onderzoek er naar meer gangbare landbouw gedaan is dan naar de biologische landbouw.

Leefbaarheid Friese platteland

Boeren vragen op dit moment ook om een langetermijnvisie, zo zegt Brandsma. "Wij willen weten waar we naartoe moeten en weten waar we aan toe zijn. En we willen perspectief hebben als boeren. Als jonge boer wil je werken, maar ook geld verdienen. En dat perspectief moeten we aan de jonge en bestaande boeren laten zien. Dat is ook heel belangrijk voor de leefbaarheid van ons Friese platteland. We moeten vooruit kunnen en de nieuwe generatie moet ook een toekomst hebben. Daar willen we graag over meedenken en meepraten." Volgende maand zitten de biologische boeren om tafel met de provincie.
Verslaggever Remco de Vries