Jongfryske Mienskip doet onthulling Fedde Schurer-beeld opnieuw

De onthulling van het standbeeld van Fries dichter en strijder Fedde Schurer wordt op 15 augustus overgedaan door de Jongfryske Mienskip. Dit weekend ontstond er wat ophef over hoe de gemeente Heerenveen de onthulling afgelopen zaterdag aanpakte. Toen werd geen woord Fries gesproken en vriend en collega-schrijver Hylke Speerstra bleef uit protest weg.
Jongfryske Mienskip docht ûntbleating Fedde Schurer-byld opnij
Sijbe Knol, FNP-statenlid vindt het jammer dat het zo is gegaan. "Er is geen recht gedaan aan de persoon van Fedde Schurer en dat kunnen we opnieuw doen, op onze eigen manier. Hij heeft veel betekend voor de emancipatie voor het Fries. We willen niet in het negatieve blijven hangen en zetten we in op een positieve insteek."
Een van de sprekers bij de nieuwe onthulling is historicus Peter Boomsma, die een boek over Fedde Schurer schreef. "Door Schurer heeft de emancipatie van het Fries een boost gekregen en met Kneppelfreed in 1951 is de basis gelegd voor het wettelijk gebruik van het Fries in het onderwijs en de rechtspraak. Het ging zaterdag meer oer de verplaatsing van het beeld en het Frieszinnige is wat vergeten. Voor de FNP zit het meer in de Friese emotie."
It byld fan Schurer stiet no oan de Tsjerkstrjitte by de yngong fan de parkeargaraazje © Omrop Fryslân
Sijbe Knol en Peter Boomsma