Geen Ald-Meiers Partij in Hitzum vanwege het coronavirus

De kaatswedstrijden voor meisjes in de Ald-Meiers Partij in Hitzum gaan dit jaar niet door vanwege het coronavirus. De partij stond voor 26 september op de planning, maar volgens de Commissie Ald-Meiers Partij is het niet verantwoord om het te organiseren.
De Ald-Meiers Partij in 2019 © Henk Bootsma
De organisatie geeft aan wel te hebben gezocht naar mogelijkheden voor de kaatspartij. Maar uiteindelijk heeft de commissie in overleg met het bestuur van kaatsvereniging De Eendracht besloten dat het niet kan. De 1,5 meter kan niet worden gewaarborgd en er zijn veel vrijwilligers binnen de kwetsbare groep. Als het al zou doorgaan, mochten er maar 250 toeschouwers bij zijn. Al met al gaat de Ald-Meiers Partij in Hitzum dus niet door. "Ondanks deze tegenslag gaan we er volgend jaar weer voor de volle 100% tegenaan," laat de commissie weten.