Mildam is damherten zat en eist ingreep van provincie

Inwoners van Mildam willen dat de provincie de overlast van honderden damherten aanpakt in de regio. Plaatselijk Belang vraagt zowel Provinciale als Gedeputeerde Staten om actie te ondernemen. In een brief schrijft dorpsbelang dat de dieren 'achter gaas horen in een hertenpark waar ze jaren geleden uit zijn ontsnapt'.
Mildaam is klear mei deimen en easket yngreep fan provinsje
Ongeveer een jaar geleden schatte de provincie dat er zo'n tweehonderd damherten in de omgeving van Mildam zijn. Plaatselijk Belang denkt dat het weleens het dubbele kan zijn. Tussen 2017 en 2019 zijn er op de provinciale weg bij het dorp zo'n veertig aanrijdingen met damherten geweest.
Het gebied waar ze zijn gesignaleerd, breidt zich ook uit richting Jubbega, schrijft Plaatselijk Belang. Er wordt gewezen op de schadelijke gevolgen van de dieren. Ze verdrijven de reeën, en bos en tuinperkjes worden vernield.
Verslaggever Jantine Stoffers ging met voorzitter Wiebe Nijlunsing van Plaatselijk Belang naar de damherten
Provincie Fryslân maakte vorig jaar in september al bekend dat het streeft naar het beperken van het aantal damherten in Fryslân. De provincie wil dat echter doen aan de hand van een beheerplan, dat eerst geschreven en vastgesteld moet worden. In de tussentijd is er in het veld nog niet ingegrepen.
CDA-Statenlid Attje Meekma van het CDA vindt dat het te lang duurt. "Het zal wel neerkomen op afschieten. Daar is op zich niks mis mee. Een goed en effectief beheer is nodig." Het CDA zal naar aanleiding van de brief van Plaatselijk Belang Mildam bij het college van Gedeputeerde Staten aandringen op actie. 'We moeten voorkomen dat het met de damherten net zo uit de hand loopt als met de ganzen. Als je wacht wordt het probleem alleen maar groter."
CDA-Statenlid Attje Meekma over de problemen met de damherten