Thuiswerken en digitaal vergaderen bevalt Friezen wel

Het thuiswerken en het houden van videovergaderingen bevalt wel in Fryslân. Dat blijkt althans uit een onderzoek onder 600 respondenten dat gehouden is door 'Werk Slim, Reis Slim' (WSRS), een samenwerkingsverband tussen provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat minder CO2 en minder auto's in de spits wil.
Thuswurkje foldocht wol
Het onderzoek is in juni uitgevoerd bij tien organisaties in het onderwijs, de zorg, de overheid en de zakelijke dienstverlening. Zo'n 75 procent van de respondenten verwacht in de toekomst vaker digitaal te vergaderen. Ook denkt zo'n 70 tot 80 procent thuis goed productief te zijn.
De meeste respondenten denken echter niet dat ze op een andere manier gaan reizen dan voor de coronatijd. De meeste mensen denken dat ze blijven kiezen voor de auto en rijden in de spits. WSRS vindt dat dit nog wel aandacht verdient. Het zou volgens het samenwerkingsverband beter zijn om niet allemaal tegelijkertijd naar het werk te rijden.

Werkwijze behouden

Martin Dijkstra van WSRS legt uit waar het idee voor dit onderzoek vandaan is gekomen. "Een grote meerderheid staat positief tegenover thuiswerken. Hij hebben dit gedaan omdat veel organisaties van de ene op de andere dag moesten thuiswerken. Wij waren wel benieuwd of dat zou bevallen en of dit ook blijft in de toekomst. Dat geeft wel een verandering aan het werkgedrag. Voor corona werd er vaak gezegd: doen mensen thuis wel wat ze op kantoor ook doen? Maar het blijkt dat mensen zelf niet denken at ze daar minder productief zijn."
Dijkstra hoopt dat Fryslân een deel van de werkwijze vanuit de coronatijd kan behouden. "Wij werken aan de bereikbaarheid van de stad, maar hebben ook een opgave vanuit het Klimaatakkoord om CO2 terug te dringen. We houden gesprekken met organisaties om hen te helpen dit vast te houden. Minder in de spits rijden. Als we een deel kunnen behouden zijn we al flink op weg."
Martin Dijkstra van Werk Slim, Reis Slim