Start fierljepseizoen in Burgum: "Een afterparty is er helaas niet"

De primeur van de eerste fierljepwedstrijd van 2020 is voor Burgum. Zaterdag 18 juli komen de ljeppers om 18.30 uur in actie. Daar mogen maximaal maar 250 toeschouwers bij. En een nazit is er niet, geeft Hans Helmholt als voorzitter van Fierljepvereniging Burgum aan. "Normaal zitten de verdiensten vaak in de afterparty. Dat is er helaas niet. De speaker zal meteen na de wedstrijd verzoeken om het terrein te verlaten. Mensen klitten na de tijd vaak bij elkaar, dat moeten we nu niet willen."
Repo FH Start fierljepseizoen
Teije Dijk, de voorzitter van de Frysk Ljeppers Boun, is blij dat er weer het een en ander kan. "Eerst leek het erop dat we niets konden doen, behalve op verenigingsniveau om te trainen. Maar een paar weken gelden heeft het kabinet toch weer groen licht gegeven voor sport op competitieniveau. We hebben weer een aangepaste competitie gemaakt."

Maatregelen

Volgens Dijk is er voldoende ruimte om 250 toeschouwers kwijt te kunnen. "Wij hebben allemaal maatregelen getroffen, ook in overleg met de Nederlandse fierljepbond. Zo zijn we op 250 mensen uitgekomen. Die kunnen we goed kwijt, als de regels worden aangehouden. Met name de 1,5 meter. Bij de ingang worden mensen er op gewezen, ook met een bord. Er is een surveillant op het terrein, de wc's worden iedere keer schoongemaakt, de kantine is zo ingericht dat mensen alleen bij een buffet wat kunnen afhalen. Zo proberen we het te regelen."

Leerpunt

Dijk heeft gekeken naar het voorbeeld van wedstrijden elders in het land. "Het bleek dat mensen bleven hangen na afloop van de wedstrijd. Dat was wel een leerpunt. Daarom willen we mensen er zaterdag ook op aanspreken om het terrein te verlaten en niet meer bij de kantine te zitten."
Mensen die de wedstrijd willen zien, kunnen dat online doen. Wie er wel in het echt bij wil zijn, moet op tijd komen.
Start fierljepseizoen yn Burgum: Teije Dijk
Er is geen reclame gemaakt, zegt voorzitter an Fierljepvereniging Burgum Hans Helmholt. "We hebben niets aan publiciteit gedaan, want we zitten zomaar boven de 100 man. Alleen al met de familieleden van de fierljeppers zelf. We hebben veel aanvragen gekregen voor kaarten. Maar wie het eerst komt, wie het eerst maalt."
Hij was wel verrast toen de datum van 1 september naar 1 juli werd gehaald. "Toen zijn we als voorzitters van de afdelingen in Fryslân bijeen gekomen om de start bij het Keningsljeppen te leggen. Dat wordt het niet, maar we hebben wel de openingswedstrijd. We hebben al een proefopstelling gemaakt voor de jeugdwedstrijden. Dat was geen probleem, dus voor de grote wedstrijd is dat het ook niet."
Start fierljepseizoen yn Burgum: Hans Helmholt