Drie ton Iepen Mienskipsfûns-subsidie voor 15 projecten in Noardeast-Fryslân

Het Iepen Mienskipsfûns Noardeast-Fryslân geeft in een tweede subsidieronde 300.000 euro aan vijftien gemeenschapsinitiatieven. In totaal zorgen alle initiatieven voor een investering van 1,2 miljoen euro in leefbaarheidsprojecten in deze regio.
Iepen Mienskipsfûns © Provinsje Fryslân
Het grootste bedrag gaat naar de verrijking van het Dokter Jacob Botkepark in Damwâld. De Vereniging van Dorpsbelangen Damwâld krijgt daar 75.000 euro voor. Er gaat 47.590 euro naar de verduurzaming en uitbreiding van zaalaccommodatie De Lantearne in Surhuisterveen. FC Burgum krijgt 35.000 euro voor de nieuwbouw van onderhoudsmateriaalopslag de Lytse Wester in Burgum.

Subsidierondes

De eerste subsidieronde was van 13 januari tot en met 6 februari. Deze ronde liep van 20 april tot en met 14 mei. De volgende subsidieronde loopt van 7 september tot en met 1 oktober. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of regio.