Broedseizoen op Griend valt tegen voor veel Waddenvogels

Door slecht weer en een springtij begin juli kwam veel land onder water te staan. Daardoor is het broedseizoen behoorlijk slecht geweest op het vogeleiland Griend bij Terschelling. "Belabberd," zegt Jan Willem Zwart van beheerder Natuurmonumenten. Maar niet alles is mislukt: de grote sterns hebben zo'n 3.000 kuikens grootgebracht.
Hoog water op Griend op 6 juli © Date Lutterop
"Wij hadden een vroege lente en meteen daarna regen en harde wind. Je kunt je voorstellen dat de jonge kuikens in het scherpe zand gewoon gezandstraald worden. En ze overleven dat niet," zegt Zwart. Dat, en het springtij pakten bijvoorbeeld slecht uit voor broedende eidereenden, dwergsterns, stormmeeuwen en 150 paartjes scholeksters. De lepelaars hebben eerst nog wel kuikens grootgebracht, maar vogels die later begonnen zijn, hebben het niet opgered.

Grote stern

Het aantal grote sterns dat tot broeden is gekomen op het eiland was met meer dan 4.500 paartjes behoorlijk hoog. "In 2016 waren er nog maar 600 paartjes over," zo weet Zwart. Wat dat betreft, zijn ze bij Natuurmonumenten heel nieuwsgierig naar hoe dat zich de komende jaren ontwikkelt. Soorten zoals de visdieven en de kokmeeuwen zaten hoog genoeg om beschermd te zijn tegen het hoge water.

Zilvermeeuw

Voor de kokmeeuwen geldt dat het al jaren slecht gaat met de soort. De nu 16.000 broedparen hebben een paar honderd kuikens grootgebracht, maar dat is niet genoeg om de kolonie overeind te houden. De kokmeeuwen zijn belangrijk omdat ze tegelijkertijd met hun eigen nesten ook die van anderen zoals de grote stern beschermen tegen predatie van grotere vogels.
Een grote stern met een jong © Date Lutterop
Hoe het met de kleine mantelmeeuwen en de zilvermeeuwen is gegaan, is nog onduidelijk. De kuikens zitten in het hoge gras en zijn nog niet zichtbaar, zo laten de vogelwachters op Griend weten. Vorig jaar leek er een probleem te zijn door onvoldoende voedsel. Dat is dit jaar anders. Er is meer dan genoeg kleine vis te vinden en te vangen.