Plan voor herinrichting zwembadgebied Buitenpost

De gemeente Achtkarspelen heeft een plan gemaakt voor een herinrichting van het gebied rondom het nieuwe zwembad van Buitenpost. Behalve de realisatie van onder meer een plein met parkeerfunctie bij het zwembad en sporthal De Houtmoune omvat het voorstel ook een reconstructie van het kruispunt Kuipersweg-Bernhardlaan-De Hoefslag. Het plan vergt een investering van 550.000 euro.
It nije swimbad yn Bûtenpost © Gemeente Achtkarspelen
In eerste instantie was het de bedoeling om alleen een parkeerterrein bij het nieuwe zwembad aan te leggen. Het nieuwe zwembad wordt na de zomer van 2021 in gebruik genomen. Tot die tijd blijft het huidige bad geopend. Op deze locatie staat de nieuwe parkeervoorziening gepland.
Het college van burgemeester en wethouders staat achter de herinrichting van het gebied rondom het zwembad. Bij het project is ook de vervanging van de riolering van de Vaart betrokken.
Krusing Kuiperswei-Bernhardleane-De Hoefslach yn Bûtenpost © Atze van der Ploeg
Met het naar voren halen van deze werkzaamheden in combinatie met de herinrichting denkt de gemeente grofweg tussen de 50.000 en 100.000 euro te kunnen besparen.
De gemeenteraad van Achtkarspelen zal zich na het zomerreces uitspreken over de plannen.