Hypotheekaanvraag stuk lastiger door coronacrisis

Mensen die een nieuwe hypotheek moeten hebben, hebben meer problemen dan eerder om die rond te krijgen. Door de coronacrisis zijn banken en andere hypotheekverstrekkers voorzichtiger geworden. De criteria om de hypotheek te kunnen afsluiten, zijn scherper geworden.
© Rjochtenfrij
De afgelopen drie jaar werden de criteria voor een hypotheek juist wat minder streng. Maar na de uitbraak van de coronacrisis hebben banken meer en strengere criteria opgesteld. Dat geldt niet voor alle banken, er is veel verschil.
Zo zijn er banken die gebruikmaken van een extra vragenformulier. Daar moeten vragen op worden ingevuld over het bedrijf waar de huizenkoper bij in dienst is. Met zo'n vragenlijst wil de bank de zekerheid inbouwen dat de koper een vast inkomen houdt en niet over een halfjaar op straat staat en dan de hypotheeklasten niet meer kan betalen.

Loonstrook minder lang geldig

Bij bijna alle banken is de loonstrook die moet worden ingeleverd als bewijs van een vast inkomen niet meer drie manden geldig, zoals eerst, maar slechts acht weken. Als die acht weken voorbij zijn en de hypotheek is nog niet rond, dan moet er weer een nieuwe loonstrook worden ingeleverd. "Ze willen dat extra checken door recentere documenten te vragen", legt Ires Hoekstra van De Hypotheker in Heerenveen uit.

Langere verwerkingstermijn

Volgens haar was het vooral meteen na het uitbreken van de coronacrisis ellendig: "De verwerkingstermijn duurde veel langer en daardoor moesten formulieren weer opnieuw worden ingevuld en ingediend. Dat was heel vervelend voor de klanten." Het is volgens Hoekstra echter nog niet voorgekomen dat een hypotheekaanvraag helemaal niet doorging.
Mensen die een overbruggingshypotheek nodig hebben omdat ze al een nieuw huis hebben, maar hun oude huis nog niet kwijt zijn, lopen ook tegen problemen aan. Banken willen bewijs dat kopers nog wat kapitaal hebben, voor als de oude woning niet binnen een bepaalde termijn wordt verkocht.
Ires Hoekstra van De Hypotheker in Heerenveen