Arriva maakt afspraken over lesroosters met mbo- en hbo-scholen

NHL Stenden Hogeschool, Van Hall Larenstein, it Nordwin College , het Friesland College en ROC Friese Poort hebben met vervoerder Arriva afspraken gemaakt over de lesroosters om het aantal reisbewegingen van studenten in het openbaar vervoer te spreiden. De roosters zullen zo gemaakt worden dat studenten niet allemaal tegelijk naar de locaties hoeven te komen.
In bus fan Arriva © Omrop Fryslân, Sian Wierda
"Wij zijn al heel snel in gesprek gegaan met de mbo- en hbo-scholen in Friesland. Wij hebben de partijen bij elkaar gebracht. Het waren intensieve gesprekken waarbij onze vervoerkundigen een adviesfunctie hadden. Met een hele constructieve samenwerking als resultaat", zegt Milfred Hart, regiodirecteur van Noord Arriva Nederland.
Na de zomervakantie moeten de meeste studenten weer gewoon naar school. Vanwege het coronavirus is het de bedoeling dat mensen zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand van elkaar blijven. Daarom is nu afgesproken dat studenten niet meer allemaal tegelijk binnen mogen.
De nieuwe roosters gaan in het nieuwe schooljaar in, dat op 24 augustus 2020 begint.
Froukje Meirink fan NHL Stenden oer de ôfspraken mei Arriva